AKTUELNOSTI KRIMINAL REGION 

Kriminalizirano Rukovodstvo VSTV-a, postupa po tajnim uputama i zahtjevima Čovića, Dodika i Radončića

Nije više tajna za većinu odgovornih i obavještenih građana BiH, profesionalnu političku i pravosudnu javnost, posebno to nije tajna za pravosudnu zajednicu u BiH, da BiH političari MILORAD DODIK, DRAGAN ČOVIĆ i FAHRUDIN RADONČIĆ, naročito nakon što su suočeni sa optužbama (FAHRUDIN RADONČIĆ i DRAGAN ČOVIĆ), te sva trojica sa krivičnim istragama i prijavama, kontinuirano provodili i provode napore nad uspostavljanjem kontrole nad radom Suda BiH i Tužiteljstva BiH, što se u završnici pokušaja i za njih uspješnih aktivnosti pokazalo da se takav cilj najefiksanije može postići efikasnom kontrolom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH i njenih članova koje kao krovno regulatorno tijelo trećeg stuba vlasti vodi pravosudnu politiku i donosi strateške odluke za pravosuđe BiH, te posebno bira, razrješava i disciplinira sve sudije, tužitelje i rukovodioce pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini u cjelini…

Tijekom 2014. i 2015. godine, te posebno 2016. i 2017. godine, nakon što su se otvorile upražnjene ključne pozicije u državnom pravosuđu, i to pozicije predsjednika Suda BiH, glavnog tužitelja Tužiteljstva BiH, glavnog disciplinskog tužitelja VSTV BiH, te pojedini upražnjeni mandati članova VSTV BiH, prijavljeni MILORAD DODIK, ČOVIĆ DRAGAN i FAHRUDIN RADONČIĆ nakon zajedničkih i pojedinačnih susreta i sastanaka odlučili da uspostave i preuzmu kontrolu nad ključnim odlučivanjem VSTV BiH i državnim pravosuđem, na način izbora za njih podobnih i lojalnih osoba na rukovodnim pozicijama, kako bi sadašnje i buduće krivične istrage protiv njih bile obustavljene, a prijave odbačene u Tužiteljstvu BiH, odnosno sadašnji i budući postupci u Sudu BiH bili okončani oslobađajućim presudama, kao i radi sticanja drugih protivpravnih koristi i ostvarivanja drugih protivpravnih interesa, zbog čega su u tom cilju ostvarili povjerljive kontakte sa kriminaliziranim rukovodstvom VSTV BiH, i to sa MILANOM TEGELTIJOM, kao predsjednikom VSTV BIH, te JADRANKOM LOKMIĆ MISIRAČA i RUŽICOM JUKIĆ kao potprijesjednicama VSTV BiH, te sa drugim njima povjerljivim licima u VSTV BIH, Sudu BiH i Tužiteljstvu BiH, obećavajući istima određene materijalne i nematerijalne usluge, na što su ova lica pristala.

Kriminalizirano rukovodstvo VSTV BiH, i to MILAN TEGELTIJA, JADRANKA LOKMIĆ MISIRAČA i RUŽICA JUKIĆ, na dužnosti predsjednika i potprijesjednica VSTV BiH, postupajući tako po tajnim zahtjevima i uputama organizatora krim. grupe MILORADA DODIKA, DRAGANA ČOVIĆA i FAHRUDINA RADONČIĆA, da se na ključne pozicije u državnom pravosuđu izaberu njima pouzdane i lojalne osobe koje će postupati u skladu s njihovim interesima i u njihovu korist, udruživši i organizirajući se u tom pravcu i sa tim ciljem, osumnjičeni MILAN TEGELTIJA, JADRANKA LOKMIĆ MISIRAČA i RUŽICA JUKIĆ obećavajući jedni drugima kontrausluge, posebno u vidu podrške izbora na buduće pozicije u pravosuđu nakon okončanja njihovih mandata u VSTV BiH, Sudu BiH i Tužiteljstvu BiH, kao i radi pribavljanja drugih materijalnih i nematerijalnih koristi, organizirali se i dogovorili da se na ključne pozicije u državnom pravosuđu izaberu njima lojalne osobe, u čemu su uspjeli ili su na putu da uspiju, sve kako je to opisano prethodno ranije.

Po pitanju funkcioniranja VSTV BiH kao krovne regulatorne agencije državnog pravosuđa koja vrši izbor i odlučuje o napredovanju nositelja pravosudnih funkcija u BiH i njihovih rukovoditelja, odlučuje o njihovim disciplinskim povredama, te vrši nadzor nad njihovim etičkim postupanjima, ovakvim postugnutim protivpravnim personalnim rješenjima prijavljeni MILAN TEGELTIJA, JADRANKA LOKMIĆ MISIRAČA i RUŽICA JUKIĆ, a za potrebe interesa organizatora i rukovoditelja kriminalne grupe MILORADA DODIKA, DRAGANA ČOVIĆA i FAHRUDINA RADONČIĆA, kao i za vlastitu korist i interest, osiguravaju u VSTV BiH redovnu glasačku većinu (uključujući i glasove ostalih njima lojalnih članova VSTV BiH) za svaki svoj formalni prijedlog i odluku koja će biti predložena članovima VSTV BiH, u toku glasanja i donošenja, kao i lojalnost izabranog Glavnog disciplinskog tužitelja VSTV BiH u svrhu discpliniranja i/ili kažnjavanja nepodobnih sudija i tužitelja, čime je spomenuta prijavljena grupa postigla neformalnu i protuzakonitu moć uspostavljajući i preuzimajući realnu kontrolu nad funkcioniranjem i odlučivanjem VSTV BiH kada su u pitanju ključne odluke, osiguravajući tako da se ključne i strateške odluke donose u korist ove grupe i njihovih organizatora, ili da iste nisu suprotne njihovim ineteresima.

Kada se tomu doda činjenica da je za Glavnog tužitelja Tužiteljstva BiH imenovana GORDANA TADIĆ, kao i da je za predsjednika Suda BiH već izabran njima lojalni RANKO DEBEVEC, a za Glavnog disciplinskog tužitelja VSTV BiH izabrana njima lojalna ALENA KURSPAHIĆ, time je ova kriminalna grupa, posebno kriminalizirano rukovodstvo VSTV BiH, i to prijavljeni MILAN TEGELTIJA, JADRANKA LOKMIĆ MISIRAČA i RUŽICA JUKIĆ, te tako u konačnici prijavljeni organizatori i rukovoditelji ove kriminalizirane grupe MILORAD DODIK, DRAGAN ČOVIĆ i FAHRUDIN RADONČIĆ, ostvarili dugo priželjkivanu i planiranu efektivnu kotrolu nad državnim pravosuđem u svrhu postizanja vlastitih kratkoročnih i dugoročnih protipravnih interesa i koristi.

Takav odlučni raspored snaga u VSTV BiH i državnom pravosuđu u korist ove kriminalne grupe, gotovo neograničena moć i uspostavljena efektivna kontrola nad državnom pravosuđu i državnoj politici, će omogućiti da ova kriminlna grupa odlučuje, upravlja i kontroliše nad svim ključnim procesima u državnom pravosuđu, pa tako i u državnoj politici, od odlučivanju o strateškom planiranju i organiziranju pravosuđa, javnim starteškim i kapitalnim nabavkama u pravosuđu, preko izbora lojalnog ključnog pravosudnog kadra i njegovog po potrebi krivičnog i disciplinskog (ne)procesuiranja i (ne)sankcioniranja, do presudnog uticaja na donošenje konačnih pojedinačnih sudskih i tužilačkih odluka (po potrebi ove grupe donošenje oslobađajućih ili osuđujućih presuda, po potrebi otvaranje ili zatvaranje istraga ili odbijanje prijava, po potrebi optuženja ili obustave krivičnih postupaka, kao i donošenje za njih pogodnih odluka u upravnim i parničnim predmetima iz nadležnosti državnog sudovanja odnosno Suda BiH).

Ovakvu protuzakonitu moć i protuzakonitu kontrolu nad radom VSTV BiH i Uredom disciplinskog tužitelja VSTV BiH, pa tako i nad pravosuđem BiH u cjelosti, kriminalizirano rukovodstvo VSTV BiH, i to prijavljeni MILAN TEGELTIJA, JADRANKA LOKMIĆ MISIRAČA i RUŽICA JUKIĆ u funkciji predsjednika i potrijesjednica VSTV BiH, a za račun i interes prijavljenih organizarora i nalogodavaca kriminalne grupe MILORADA DODIKA, DRAGANA ČOVIĆA i FAHRUDIN RADONČIĆA, je ostvarila izborom lojalnog rukovodnog pravosudnog kadra, prije svega lojalnih članova VSTV BiH, kako bi u svakom trenutku u toku odlučivanja odnosno glasanja imali većinu glasova (apsolutnu ili relativnu) za njihove odluke.

Naime, ova kriminalizirana grupa u VSTV BiH MILAN TEGELTIJA, JADRANKA LOKMIĆ MISIRAČA i RUŽICA JUKIĆ, u funkciji predsjednika i potrijesjednica VSTV BiH, imaju za donošenje za njih bitnih odluka VSTV BiH redovno većinu glasova, apsolutnu ili u najgorem po njih slučaju i scenariju relativnu većinu (VSTV BiH ukupno broji 15 članova, ova grupa redovno ima najmanje osam glasova članova za ključne odluke, koju glasačku većinu čine već pomenuta lica zajedno sa njima lojalnim članovima VSTV BiH, i to sa članovima koji dolaze iz entiteta RS koji su lojalni njihovom lobističkom lideru MILANU TEGELTIJI, kao i oni koji su po raznim interesnim osnovama lojalni JADRANKI LOKMIĆ MISIRAČA i RUŽICI JUKIĆ).

Upravo zahvaljujući činjenici da ova kriminalizirana grupa u VSTV BiH redovno ima većinu glasova za sve bitne odluke, to oni mogu izabrati za nositelja pravosudne funkcije, i to posebno rukovodne, bilo koje lice koje požele, pa i onog kandidata koji ne ispunjava zakonske kriterije i uvjete, poput izbora nekompetentnog RANKA DEBEVECA za predsjednika Suda BiH, unatoč njegovim stručnim, rukovodnim i moralnim nekompetencijama, pa i mentalnoj nestabilnosti (povjerljivi podatak iz njegovog zdravstvenog kartona), te izbora nekompetentne GORDANE TADIĆ za Glavnu tužiteljicu Tužiteljstva BiH, koja je stručno i rukovodstveno nesposobna, intelektualno inferiorna i mentalno nedorasla osoba toj funkciji, bez značajnih radnih rezultata, kao i donositi druge nezakonite odluke u njihovom interesu, poput donošenja odluke, po zahtjevu MILORADA DODIKA koji je upućen MILANU TEGELTIJI, a ovaj ostalim članovima kriminalizirane grupe u VSTV BiH: većinsko izglasavanje skandalozne i nezakonite odluke VSTV BiH, kasnije poništene, kao pokušaj protuzakonite promjene zakonskih pravila da se nezakonito i iznova vrši lustracija ranije izabranih sudija i tužilaca odnosno provjerava njihova uloga i angažman tokom rata u BiH, te pokušaj protuzakonite promjene zakonskih pravila kojim bi se ovoj grupi pribavilo pravo na razrješenje sudaca i tužitelja po kratkom postupku bez provođenja disciplinskog postupka, dakle razrješenje i udaljavanje nepodobnih sudaca i tužitelja po odluci ove kriminalne grupe, posebno onih za njih nelojalnih sudija i tužilaca koji rade na predmetima ratnih zločina i organiziranog kriminala koji su od interesa za ovu grupu.

Dakle, ova kriminalna grupa u VSTV BIH je donosila, donosi i može donijeti bilo kakvu i bilo koju odluku koja je u njihovom interesu (MILANA TEGELTIJE i dr. u VSTV BiH, odnosno nalogodavaca MILORADA DODIKA i dr.), pa je tako, kao što je to već navedeno, protuzakonito izabrala, postavila ili izlobirala lojalne i pouzdanea nekompetentne osobe na ključne pozicije u pravosuđu: RANKA DEBEVECA za predsjednika Suda BiH, GORDANU TADIĆ za Glavnog tužitelja Tužilaštva BiH, a DRAGANA VUKOJE i BERINU ALIHODŽIĆ za članove VSTV BiH, kao i ALENU KURSPAHIĆ za Glavnu disciplinsku tužiteljicu VSTV BiH.

Nakon prijavljenog MILANA TEGELTIJE kao predsjednika VSTV BiH i lidera tzv “Srpskog lobija” u VSTV BiH i entitetskom pravosuđu u Republici Srpskoj, za kojeg se vežu brojne kriminalne afere, druženje sa pripadnicima kriminalnog miljea u entitetu RS i R. Sbiji, te zastupnika interesa MILORADA DODIKA u BiH pravosuđu, najveću moć i kontrolu nad radom VSTV BiH i državnom i entitetskom pravosuđu (entitetskom pravosuđu u Federaciji BiH) te zastupnika interesa FAHRUDINA RADONČIĆA, ima JADRANKA LOKMIĆ MISIRAČA, moćna potprijesjednica VSTV BiH, doskoro jedna od zamjenica Glavnog tužitelja Tužilaštva BiH, jedno vrijeme vršitelj dužnosti Glavnog tužitelja Tužiteljstva BiH (nakon suspendiranja i smjene MILORADA BARAŠINA), koja je vještim lobiranjem u Tužiteljstvu BiH sebi ponovo obezbjedila i drugi mandat člana VSTV BiH i to ponovo mandat prve potprijesjednice VSTV BiH, a koja je direktno i presudno uticala na izbor pojedinih kandidata, lojalnih članova kriminalne grupe, i to: RANKA DEBEVECA za predsjednika Suda BiH, inače njenog dugogodišnjeg kućnog i pouzdanog prijatelja sa kojim i danas održava povjerljive redovne konsultativne i nalogodavne kontakte za potrebe grupe, potom presudno uticala na postavljanje moralno problematične (izrazito promiskuitetne) i stručno i rukovodno nekompetentne ALENE KURSPAHIĆ na poziciju Glavne disciplinske tužiteljice VSTV BiH, inače njene dugogodišnje intimne i kućne prijateljice, kao i presudnog utjecanja na lobiranje BERINE ALIHODŽIĆ na poziciju člana VSTV BiH iz reda tužitelja Federacije BiH, također njene dugogodišnje kućne prijateljice.

Jedna od prvih iznuđenih protuzakonitih odluka VSTV BiH nakon izbora BERINE ALIHODŽIĆ za člana VSTV BiH, u njenu korist odnosno u korist njene porodice, je bio nezakonit izbor (uprkos jasnim pravilima o sukobu interesa u VSTV BiH) sestrične BERINE ALIHODŽIĆ (sestrične čija je majka a sestra BERINE ALIHODŽIĆ također sudija) za sudiju Općinskog suda u Sarajevu sa pozicije savjetnice u Tužiteljstvu BiH, na koju je ranije primljena također na intervenciju JADRANKE LOKMIĆ MISIRAČA.

Također, intervencijom i lobiranjem JADRANKE LOKMIĆ MISIRAČA izabran je brat BERINE ALIHODŽIĆ tužilac Tužiteljstva BiH EDIN MURATBEGOVIĆ, takođe kućni prijatelj JADRANKE LOKMIĆ MISIRAČA, sa pozicije tužitelja Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, unatoč činjenici da ovaj nije ispunjavao zakonske uvjete za bilo kakav izbor i napredovanje u pravosudnoj karijeri, posebno ne uvjete za izbor tužitelja u Tužiteljstvu BiH (zbog ranije disciplinske osuđivanosti, kao i zbog njegove zdravstvene nesposobnosti – notornog višegodišnjeg alkoholizma).

Da je ova kriminalna grupa dovoljno moćna da donese bilo kakvu odluku VSTV BiH koju poželi, te da je odlučna u svojim nezakonitim namjerama i kriminalnim ciljevima, svjedoči disciplinski postupak koji je Ured disciplinskog tužitelja VSTV BiH vodio protiv BRANKA PERIĆA, uglednog sudije Suda BiH i nekadašnjeg predsjednika VSTV BiH, jedinog kandidata koji je ispunjavao sve uvjete za izbor na poziciju predsjednika Suda BiH i člana VSTV BIH ispred Suda BiH tijekom 2016. i 2017. godine, a koji nezakoniti disciplinski postupak je pokrenut po nalogu MILANA TEGELTIJE i JADRANKE LOKMIĆ MISIRAĆA upućen pouzdanoj i poslušnoj ALENI KURSPAHIĆ, Glavnom disciplinskom tužitelju VSTV BiH koja je, kao što je to već ranije rečeno, izabrana nezakonito upravo zahvaljujući lobiranju pomenute kriminalne grupe.

Ovaj naručeni nezakoniti disciplinski postupak protiv sudije BRANKA PERIĆA je imao višestruke ciljeve: odmazda MILANA TEGELTIJE i JADRANKE LOKMIĆ MISIRAČA prema BRANKU PERIĆU odnosno njegovo kažnjavanje za argumentirane javne kritike i prozivanja (ne)rada ovih lica i (ne)efikasnosti rada VSTV BiH u cjelosti, kao i zbog njegovog javnog dugogodišnjeg uspješnog konfrotiranja ovim licima, te također imao za ciljeve i naručeno kompromitiranje i diskvalificiranje suca BRANKA PERIĆA kao kandidata u postupku izbora za predsjednika Suda BiH kako bi se povećali izgledi za izbor njihovog kandidata RANKA DEBEVECA, kao i kompromitiranje i diskvalificiranje suca BRANKA PERIĆA u postupku za izbor člana VSTV BiH jer je bio najizgledniji kandidat za člana VSTV BiH ispred Suda BiH, kako bi se umjesto njega izabrao za ovu kriminalnu grupu lojalni, poslušni i iskompromitirani sudac DRAGAN VUKOJE.

Ovakav nezakoniti disciplinski postupak je kod ostalih nositelja pravosudnih funkcija (suci i tužitelji) u BiH naišao na kompletnu osudu i zgražavanje pravosudne zajednice u cjelosti, te je očekivano pravilno shvaćen kod sudaca i tužitelja kao zastrašivanje i prijetnja, logiciranjem kod ovih na način da ako je takav postupak pokrenut i vođen prema tako uglednom sudiji, sudiji Suda BiH koji je bio i predsjednik VSTV BiH, najbolji kandidat za predsjednika Suda BiH i člana VSTV BiH, što onda mogu očekivati ostali suci i tužitelji nižih pravosudnih instanci.

U vezi s tada upražnjenom pozicijom predsjednika Suda BiH bilo je potrebno prvenstveno eliminirati kandidate koji ne bi postupali po očekivanjima i uputama nalogodavaca organizatora grupe (MILORADA DODIKA, FAHRUDINA RADONČIĆA i DRAGANA ČOVIĆA), odnosno po očekivanjima i uputama MILANA TEGELTIJE, JADRANKE LOKMIĆ MISIRAČE i RUŽICE JUKIĆ, zbog čega nisu smjeli biti izabrani takvi kandidati, dakle najbolji kandidati sudije Suda BiH BRANKO PERIĆ, MIRA SMAJLOVIĆ i IZO TANKIĆ, koji zasigurno ne bi bili lojalni i poslušni pomenutoj kriminalnoj grupi, odnosno organizatorima grupe i kriminaliziranom rukovodstvu VSTV BiH.

Stoga je odluka ove kriminaliziranje grupe u VSTV BiH, i to po prijedlogu prijavljene JADRANKE LOKMIĆ MISIRAČE a ova po zahtjevu prijavljenog FAHRUDINA RADONČIĆA, bilo predlaganje kandidata sudije RANKA DEBEVEC koji međutim nije ispunjavao niti stručne, niti rukovodne uvjete, pa ni moralne i zdravstvene kvalitete za takav izbor. Na prijedlog MILANA TEGELTIJE, njegov mentor MILORAD DODIK se usuglasio s ovakvim prijedlogom, posebno nakon što ga je to isto zamolio FAHRUDIN RADONČIĆ, dok se DRAGAN ČOVIĆ saglasio sa ovakvim prijedlogom za izbor RANKA DEBEVCA na poziciju predsjednika Suda BiH pod uvjetom da se mjesto budućeg Glavnog tužitelja Tužiteljstva BiH prepusti njegovom kandidatu iz reda hrvatskog naroda, odnosno GORDANI TADIĆ.

Kako su se dakle MILORAD DODIK, FAHRUDIN RADONČIĆ i DRAGAN ČOVIĆ dogovorili i usaglasili za poziciju Predsjednika Suda BiH i poziciju Glavnog tužitelja Tužilaštva BiH, odnosno dogovorili i usaglasili da na iste pozicije trebaju dovesti RANKA DEBEVCA (već okončano) i GORDANU TADIĆ (već okončano), to stoga nije bilo mjesta za opravdane ambicije i očekivanja DALIDE BURZIĆ, na bivšoj poziciji Glavne tužiteljice Kantonalnog tužiteljstva BiH, da bude izabrana za Predsjednika Suda BiH ili Glavnog tužitelja Tužilaštva BiH, što joj je i povjerljivo saopšteno od strane MILANA TEGELTIJE, JADRANKE LOKMIĆ MISIRAČE i RUŽICE JUKIĆ, kao i RANKA DEBEVCA, tako da ista nije niti konkurisala na ove pozicije po sugestiji ove grupe, ali joj je tom prilikom također obećano, kao kontrausluga i nagrada zbog nemiješenja u ove izbore, da će ista biti primljena i potom raspoređena na poziciju drugostupanjskog sudije Suda BiH okončanjem konkursa koji je bio u toku što se i dogodilo, dok je RANKO DEBEVEC kao predsjednik Suda BiH dobio nalog ove grupe da nakon izbora istu rasporedi na poziciju drugostepenog sudije Apelacijskog vijeća Suda BiH, na što je i pristao.

Dakle, po pitanju izbora Glavnog tužitelja Tužiteljstva BiH, ambiciozna DALIDA BURZIĆ će u nastavku sa mirne i izvanredno dobro plaćene pozicije drugostepenog sudije u Apelacijskom vijeću Suda BiH strpljivo čekati i vrijebati mjesto Predsjednika Suda BiH ili Glavnog tužitelja Tužiteljstva BiH, za koje vrijeme će, kako se nada, javnost zaboraviti na njenu sramotnu ulogu u aferi “MEMIĆ”, u skandaloznom policijskom i sudsko-tužiteljskom slučaju bez presedana prikrivanja stvarnih počinitelja krivičnog djela ubistva DŽENANA MEMIĆA na Ilidži, za koje prikrivanje se ista sumnjiči da je kao Glavni tužitelj nadležnog Kantonalnog tužiteljstva u Sarajevu od stvarnih počinitelja tog zločina i njihovih srodnika primila mito u iznosu od 250.00 EURA koji iznos je podijelila sa ostalim ključnim akterima tog prikrivanja (lično je po uputama naručitelja prikrivanja zadržala polovicu te sume, dok je ostatak mita otišao ostalim ključnim prikrivateljima i konstruktorima tog slučaja u Kantonalnom tužiteljstvu Sarajevo, policiji i vještacima, kao i plaćenim novinarima i spin majstorima plaćenicima na pojedinim plaćenim web portalima). Kao što je to već pomenuto u ovom obrazloženju za DALIDU BURZIĆ.

Prijavljeni MILORAD DODIK, DRAGAN ČOVIĆ i FAHRUDIN RADONČIĆ, kao organizatori i rukovoditelji prijavljene kriminalne grupe, nakon otvaranja pojedinih krivičnih istraga protiv njih, a prijavljeni FAHRUDIN RADONČIĆ posebno nakon lišenja slobode i optuženja, suočeni sa ozbiljnošću istraga koje su protiv njih pokrenute ili se pripremaju, posebno suočeni sa odlučnošću pojedinih profesionalnih, savjesnih i predanih službenih lica u Tužiteljstvu BiH, SIPI i OSA da se njihove dugogodišnje kriminalne, protuustavne i protudržavne aktivnosti dokumentiraju u SIPI i Tužiteljstvu BiH, kao i da se operativno prate od OSA zbog njihovih protivustavnih i protudržavnih aktivnosti koje imaju karakter nacionalnih sigurnosnih prijetnji, tokom 2016. godine pa do danas kontinuirano provode aktivnosti da se postojeće istrage i postupci obustave, a buduće istrage spriječe i onemoguće, što je moguće jedino na način, kako je to već izloženo u ovoj prijavi i informaciji, da se ključni nositelji pravosudnih funkcija stave pod nadzor i kontrolu u ključnim institucijama: VSTV BIH, Ured disciplinskog tužitelja VSTV BiH, Sud BiH i Tužiteljstvo BiH. Stoga su prijavljeni MILORAD DODIK, DRAGAN ČOVIĆ i FAHRUDIN RADONČIĆ, osobno ili preko stranačkih i državnih funkcionera, pripadnika, plaćenika i simpatizera, izvršili prodor u pomenute ključne instutucije i približavanje ključnim ličnostima s najstarijih motiva za saradnju: novac, moć, interes, pa i ucjene. Preko njihovih bračnih i krvnih srodnika i prijatelja ova grupa drži na interesnoj vezi sve ključne pozicije u VSTV BiH i Uredu disciplinskog tužitelja VSTV BiH, u Sudu BiH, te u Tužiteljstvu BiH, kako je to već opisano.

Josip Šimić

Related posts

Leave a Comment