AKTUELNOSTI KRIMINAL REGION 

HRVATI JOŠ JEDNOM NASAMARILI DODIKA

Pristupnu cestu do Pelješkog mosta neće graditi Integral iz Laktaša…

 

Hrvatske ceste donijele su i novu odluku o odabiru izvođača radova za dionicu Duboka – Sparagovići, a nju bi trebao graditi Strabag koji je ponudio 478,3 miliona kuna, mada je najnižu ponudu dostavio Integral Inženjering iz Laktaša (321 miliona kuna ili oko 85 miliona KM).

Hrvatske ceste donijele su danas odluku da stonsku obilaznicu, poddionice Sparagovići – Prapratno i Prapratno – Doli gradi grčki Avax.

Riječ je o drugom, južnom dijelu pristupnih cesta Pelješkom mostu, dužine 18 kilometara. Procijenjena vrijednost radova bila je 449,1 miliona kuna bez PDV-a, a Avax je ponudio 511,5 miliona kuna.

Na tom nadmetanju još je sudjelovao i austrijski Strabag koji je ponudio 569,2 miliona kuna. Avaxovu ponudu u HC-u su ocijenili ekonomski najpovoljnijom, a Strabag sad ima pravo podnijeti žalbu na tu odluku o odabiru.

Avax je inače bio odabran i za izvođača radova na nadmetanju za gradnju sjevernog dijela pristupnih cesta Pelješkom mostu, dionice Duboka – Spragovići, no nakon Strabagove žalbe Državna komisija za kontrolu javne nabave tu je odluku poništila pa su HC-u morali donijeti novu odluku. Tako će dionicu Duboka – Sparagovići graditi Strabag koji je ponudio 478,3 miliona kuna, mada je najnižu ponudu dostavio Integral Inženjering iz Laktaša (321 miliona kuna ili oko 85 miliona KM). Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine, u prošli utorak je izgradnju mosta Pelješac proglasio vitalnim nacionalnim interesom srpskog naroda u BiH i time onemogućio tužbu Bosne i Hrcegovine protiv Hrvatske pred Međunarodnim sudom za prava mora.

Prema pisanju hrvatske štampe, jedan od mogućih razloga za taj potez leži upravo u gradnji Pelješkog mosta.

Naime, na raspisanom konkursu za gradnju pristupnih cesta do Pelješkog mosta, specifično za dionicu Duboka – Šparagović, najniža je ponuda Integral Inženjeringa iz Laktaša u vlasništvu Dodikovog prijatelja i poslovnog ortaka Slobodana Stankovića. Ponuda Integrala iznosila je 321 miliona kuna (oko 85 miliona KM). Procijenjena vrijednost radova je 482 miliona kuna (oko 125 miliona KM) bez PDV-a.

Da se radi o bilo kojoj drugoj kompaniji bi to bila tek još jedna vijest, ali riječ je o firmi nevjerojatno blisko povezanoj sa samim Dodikom.

S.B.

Related posts

Leave a Comment