ZAHTJEV ZA TONSKO SNIMANJE PRETRESA 80 0 PR 097548 18 PR

Zna gospodin sudija, sasvim sigurno da ja odlično poznajem zakone a vjerovatno zna i da me ne može uvrijediti ni on ni bilo ko od korumpiranih svjedoka i cilj svega je da ostali prisutni, počev od zapisničara pa nadalje, steknu utisak kako ja pričam gluposti i da je moja borba sa mafijaškim klanovima uzaludna te da i ostali pruže podršku u njihovom brutalnom kršenju zakona i prava…

 

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI – PREDSJEDNIKU OSNOVNOG SUDA

 

ZAHTJEV ZA TONSKO SNIMANJE PRETRESA 80 0 PR 097548 18 PR

 

Zbog sistematskog smišljenog kršenja odredbi i prava iz zakona, te organizovanog vrijeđanja okrivljenog od strane suda i svjedoka, državnih službenika.
Da bi se opisala sva organizovana kršenja zakona i prava koje čine sudije trebalo bi mnogo vremena te ću ukazati samo na neke detalje.
Naime u prekršajnom postupku “80 0 Pr 097548 18 Pr”, gdje je postupajući sudija, gospodin Đurić Dragoljub, policijska stanica nije uopšte dostavila dokazni materijal za mene a koji je naveden kao prilog u zahtjevu za pokretanje postupka, na šta sam skrenuo paznju.
Umjesto da takav zahtjev kao nepotpun odbije u skladu sa zakonom, sudija je pretvorio sud u uslužni servis policije, te smo čekali oko 15 minuta da zapisničarka odštampa dokumente koji su mi potom uručeni a pretres je odgođen.
S druge strane u postupku “80 0 Pr 092159 17 Pr” gdje je postupajući sudija gospodin Aleksandar Despenić još 25.06.2018. pošto se desila ista stvar zatražio sam dokumentaciju pa je i taj postupak odgođen uz opasku sudije da policijska stanica treba dostaviti materijal u roku od 8 dana a on će mi isti proslijediti uz novi poziv.
Iz podataka koje je pročitao sudija tokom nastavka 15.11.2018. proizilazi da je policijska stanica već poslije 3 dana dostavila materijal a novi poziv mi je upućen u oktobru bez dokazne dokumentacije iako je sudija to obećao i bio dužan učiniti u skladu sa pravom iz zakona.
Dakle, uz poziv se dostavlja i član zakona gdje su navedena prava okrivljenog a jedno od njih je da mu se omogući dovoljno vrijeme za pripremu odbrane što podrazumijeva da prethodno dobije i prouči, odnosno pročita dokazni materijal i pripremi pitanja povodom toga.
Pošto sudiju ne zanimaju prava iz zakona, niti njegove obaveze, nisam ni dobio materijal uz poziv nego mi je pošto sam ponovo skrenuo pažnju, uručen na pretresu i postupak je nastavljen odmah iako nisam imao vremena ni jedne sekunde da pogledam šta piše u kako sam naknadno izbrojao 15 stranica od kojih su neke gusto i sitno kucane.
Ali to i nije ključni problem jer je u pozadini događaja, monstruozna kriminalna grupa, koja je montirala nelegalne predmete pred nenadležnim organima, Okružnim tužilaštvom u Istočnom Sarajevu i osnovnim sudom u Sokocu iako nikada nisu dobili nadležnost za navodno krivično djelo “povreda ugleda suda” protiv mene.
Iz toga proizilazi da su sve radnje inicirane od nenadležnih organa, nezakonite i ne mogu se koristiti kao dokaz u ovom postupku.
Pošto sam ukratko obrazložio zbog čega su pomenuti organi nenadležni u skladu sa odredbama zakona o tužilaštvima, zakona o sudovima i zakona o krivičnom postupku te dodao, da mi se sa njihove strane već godinu i po smišljeno uskraćuje dokumentacija a posebno navodno rješenje o njihovoj nadležnosti, što se evo dešava i u ovom prekršajnom postupku, gdje se mjesecima kriju dokazi od mene i uručuju neposredno pred dokazni postupak, što je nezakonito, sudija Despenić Aleksandar je iskoristio prvu priliku da pomene neki predmet iz Višegrada u kome je kao takođe donesena neka odluka o nadležnosti i nije bio moguć pristup nekom materijalu što ja nisam sposoban da shvatim, jer samo “mislim da poznajem zakone a ustvari ne znam ništa”.
Na toj uvredi sam se zahvalio gospodinu sudiji i pošto je nastavio sa daljnjim vrijeđanjem onoga što sam iznio u svoju odbranu ponovo sam mu se zahvalio.
No time se vrijeđanje nije završilo je su takozvani svjedoci, 4 sudska policajca, osim što su lagali kao i obično uz izuzetak gospodina Đukić Bogdana, počeli praktikovati i drsko i bezobrazno ponašanje tokom svjedočenja uz vrijeđanje mene kao stranke. Ne bi bilo korektno da ne pominjem fer svjedočenje gospodina Đukić Bogdana, što se može vidjeti iz činjenice da je opisao prisustvo još jedne osobe tokom njihovog dolaska a što je prethodni “svjedok” Goran Maksimović na moja pitanja izričito negirao, očito pokušavajući sakriti činjenicu da su čekali njegov odlazak, kako bi me po mraku, prije izlaska sunca, transportovali na Sokolac a da o tome niko ništa ne zna, gdje bi me dočekale plaćene ubice, spremne za likvidaciju čim izađem iz sudnice.
Ali na laži ostalih troje sudskih policajaca neću gubiti vrijeme, nego samo na bezobrazluk i uvrede od strane Maje Livopoljac uz obilatu podršku gospodina sudije.
Naime, pošto sam postavio pitanje da pojasni koji je to član zakona o krivičnom postupku iz naredbe, prema kome je trebalo da postupi i kakve su njene dužnosti kao sudskog policajca, ista je odgovorila, parafraziram :
“Ja sam samo izvršavala naredbu suda a ti članovi, pošto ste naučili nekoliko njih, mislite da ste pametni i volite da pričate ali evo i ja volim da pričam, čekala sam vas 2 sata i sada ću i ja da pričam, kako smo mi lupali više minuta a vi niste otvorili, zašto niste otvorili kad ste nas čuli”.
Skrenuo sam pažnju sudiji da treba upozoriti svjedokinju na ponašanje, da je ona tu kao svjedok i treba odgovarati na pitanja a ne da ih postavlja meni i komentariše moje znanje.
Umjesto da upozori svjedoka, sudija se smijao i rekao “pa vi ste prvi počeli sa pitanjima” a Maja Livopoljac je nastavila da priča, kako je ona završila pedagogiju ali ne smatra da poznaje pravo, jer to ne može znati svako a posebno ne mogu ja…
Potom mi je zamjerila da je došla ovdje zbog mene i čekala 2 sata, dok sam ja pričao pa će sada pričati i ona jer voli da priča, da je prethodnu noć dežurala i morala čekati, da i nju kod kuće čeka 3-je djece, sve to zbog mene i provocirala da joj postavim drugo pitanje, pošto se kako kaže nisam dobro spremio te da se drugi put trebam bolje spremiti.
Taj šou u izvedbi Maje Livopoljac je trajao oko 15 do 20 minuta, uprkos mojim pokušajima kod sudije da interveniše i to zaustavi a umjesto toga on i svi prisutni su se smijali glupostima koje je izgovarala navodna svjedokinja Livopoljac.
Ukratko, najmanje desetak puta ona me je direktno vrijeđala, govoreći da se nisam dobro spremio da se trebam bolje spremiti, izbegavajući odgovor ali ja nisam htio odustati od tog pitanja i uspio sam na kraju dobiti njen odgovor: “da ne zna kakva je sadržina člana `Naredba za dovođenje` vezano za radnje sudske poliije, ni kakva je njena dužnost i kako kaže ne mora ni da zna”…
Tražio sam od sudije da se to njeno mišljenje “kako ne mora znati član iz zakona prema kome mora da postupa” unese u zapisnik ali on to nije učinio a zasad ne znam da li je zapisničarka to prethodno unijela ili ne.
Detalji o uručivanju dokumentacije, neposredno pred dokazni postupak i o lažima Gorana Maksimovića, odnosno korektorom svjedočenju gospodina Bogdana Đukića su vjerujem uneseni u zapisnik i to se može dokazati ali ovaj dio o vrijeđanju sudije i takozvane svjedokinje Maje Livopoljac, teoretski ne bih mogao da dokažem ali postoje neke činjenice.
Naime, svako ko bi želio provjeravati, može to u budućnosti učiniti preko prisutnih svjedoka a i to da mi je poznato kako je sudija Despenić povezan sa nekim predmetom u Višegradu i da je Maja Livopoljac, bila dežurna prethodne noći, da je završila pedagogiju i da ima 3-je djece, ne bih mogao znati te podatke da ih nisam čuo lično od njih a sve uz podršku sudije Despenić Aleksandra.
Ako se ima u vidu činjenica da sam došao 15 minuta ranije i čekao pred kancelarijom, poslije čega se pojavio gospodin sudija a za njim i svjedoci sudski policajci, lako je zaključiti da je bio sa istima i pripremao teren za opstrukciju moje odbrane i vrijeđanje koje je uslijedilo.
S obzirom da su podaci od trojice sudskih policajaca uzeti bez problema a kada je zapisničarka upitala za mjesto stanovanja svjedokinje Livopoljac, sudija je reagovao riječima da to nije potrebno. Iz toga se može zaključiti da između njih postoji i neki privatni odnos koji ne bih sada da komentarišem.
Nakon što je svjedokinja izašla, ponovo sam skrenuo pažnju na ovo brutalno kršenje zakona i bezobrazluk svjedokinje koji je sudija dozvolio, na šta je on uzvratio da voli “fajt” i da je tako zabavnije.
To je engleski izraz za borbu a po sudiji je izgleda ravnopravna borba, sa jedne strane kompletnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu, osnovnog suda u Sokocu koji brutalno krše zakone uz podršku sudske policije i njegovu, koji krši odredbe zakona u svom postupku, vrijeđanje njegovo i svjedokinje na moj račun a sve da bi njemu bilo zabavno.
Zna gospodin sudija, sasvim sigurno da ja odlično poznajem zakone a vjerovatno zna i da me ne može uvrijediti ni on ni bilo ko od korumpiranih svjedoka i cilj svega je da ostali prisutni, počev od zapisničara pa nadalje, steknu utisak kako ja pričam gluposti i da je moja borba sa mafijaškim klanovima uzaludna te da i ostali pruže podršku u njihovom brutalnom kršenju zakona i prava.
Nije ovo jedino kršenje zakona i prava stranaka u postupku kojih je bilo mnogo pa još samo ističem da su sva 3 zahtjeva u ovom predmetu inicirana od strane kriminalca danka borovčanina, (godinama sprovodi fašistički tretman zabrane pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo, bez pravosnažnog rješenja) a koji je član grupe koja je napravila plan za montiranje optužnice i moju likvidaciju, pošto je dostavio dokument naslovljen kao “zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka” protiv mene, na šta on prema zakonu nema ovlaštenje.
Na tu činjenicu sam skrenuo pažnju gospodinu sudiji u završnoj riječi uz opasku da iako je brutalno prekršeno moje pravo na dovoljno vrijeme za pripremu odbrane, uspio sam primijetiti dva dokumenta na kojima to piše a kasnije sam pronašao i treći.
SVI PREKRŠAJNI POSTUPCI PROTIV MENE I SVE ISTRAŽNE RADNJE, POČEV OD LAŽNE PRIJAVE ZA “UGROŽAVANJE SIGURNOSTI” DO TRENUTNE MONTIRANE OPTUŽNICE PRED NENADLEŽNIM ORGANIMA IZ RODNOG KRAJA DANKA BOROVČANINA POKRENUTI SU POSLIJE NJEGOVE DIREKTNE INTERVENCIJE I LAŽIRANJA PODATAKA U SOPSTVENIM DOPISIMA I ZABILJEŠKAMA PODREĐENIH KOJIMA ON NAPIŠE TEKST I NAREDI IM DA GA POTPIŠU.
Dokazi za falsifikovanje činjeničnog stanja su vidljivi kada se uporede “opisi” sasvim drugih osoba iz različitih datuma kao što je “Zabilješka SP 318-18- od 13.02.2018.” i 3 mjeseca kasnije sačinjena “Zabilješka SP od 15.05.2018.” iz kojih izdvajam potpuno identične opise :

`Dolaskom na kućnu adresu, službenici su pokucali više puta na ulazna vrata, obzirom da zvono nije radilo, nakon čega je isti otvorio prozor na kant i pitao ih: “Šta hoćete?”. Službenici su mu se prestavili i predočili mu gore pomenutu naredbu i njen sadržaj i pozvali ga da pođe s njima. Međutim isti je rekao: “Neću”.`

Vidljivo je da je doslovno prekopirano svako slovo i znak pa čak i nepismeni izraz “PRESTAVILI” umjesto “PREDSTAVILI”. Apsolutno je nemoguće da dve osobe pišu ovako na identičan način i ne treba biti pametan, što ja i nisam kako su zaključili “službenici” da bi se shvatilo kako načelnik pravi scenario dolaska, ubaci dio onoga što su zapamtili podređeni, ostatak izmisli i podmetne im to da potpišu uz obavezu da lažno svjedoče. Ali kako je tačno obavještena Livopoljac Maja, njihovi razgovori sa mnom su snimljeni pa će protiv pojedinih biti uskoro podnesene krivične prijave i što je mnogo značajnije, dokaze o ovom razbojništvu načelnika sudske policije ću objaviti na internetu da građani vide sa kakvim metodama se služe dodikovi ljudi u borbi protiv imena iz CRNE KNJIGE.

Prema reakciji i izrazu lica gospodina sudije, vidljivo je da on te dokumente uopšte nije ni pročitao jer ga očito ne zanima ništa osim presude, odnosno rješenja koje je unaprijed doneo pa su dokazni postupak i neka prava garantovana zakonom suvišni i nepotrebni u odnosu na zabavu koju je obećao Maji Livopoljac što je van svake sumnje jer se ona ne bi usudila na takav nastup da nije dobila prethodnu saglasnost sudije a i podrška koju je pružio njenom ismijavanju prava okrivljenog to dodatno pokazuje.
Da li će moj zahtjev za tonsko snimanje biti prihvaćen ili ne i nije toliko bitno ali će ovo zasigurno biti objavljeno na internetu i opisano šta su sve spremni da urade pojedine sudije i svjedoci da bi prikrili mnogobrojne zločine mafijaškog fašističkog režima Dodik Milorada.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
zdenkobajo@gmail.com

Related posts

Leave a Comment