Titovo i ronhilovo doba

DOK JE TITO GRADIO ZA NAROD FABRIKE

MILE JE PRODAVAO PAPRIKE

TITO JE BIO I VRHOVNI KOMANDANT

DOK JE MILE KOMADANT

U TITOVOM SELENDRAMA

BILO JE ZAPOSLENO DESETINE HILJADA LJUDI

SJETITE SE TOGA, DRUGARICE I DRUGOVI

A GOSPODO MOJA DRAGA

DANAS RADE SAMO MILE I KUMOVI…

Related posts

Leave a Comment