AKTUELNOSTI KRIMINAL REGION 

TEŠKA KOMPROMITACIJA TUŽILAČKO SUDSKIH VJEŠTAČENJA

Umjesto istrage teških optužbi protiv Karana zbog “malicioznosti i manipulativnosti” njegovih nalaza, nadležni se pokušavaju skriti iza “loših međuljudskih odnosa”…

 

1.
Stručnjaci sudske medicine Milan Srdić i Dalibor Nedić teško su, pismom 23.10.2019., optužili Željka Karana, direktora JZU Zavoda za sudsku medicinu, javno izražavajući sumnje “u njegovu objektivnost do nivoa malicioznosti i manipulativnosti”.
2.
Jednostavnije rečeno, Srdić i Nedić su direktno optužili Karana da je njegov rad na predmetima, za koje dobija naloge iz Tužilaštva, krajnje upitan, sasvim realno kriminalan.
3.
To je više nego dovoljno da se otvori istraga o Karanovom radu, ali sve se čini kako bi se njihove optužbe zataškale i cijeli slučaj sveo na “poremećene međuljudske odnose”, zbog toga što Srdić i Nedić više, kako se implicira, ne mogu privatno da vještače.
4.
Ukoliko je to tačno, a takav zaključak se nazire iz odgovora Želimira Lepira, Glavnog okružnog tužioca (vidi dodatak), onda bi Srdić i Nedić trebali da odgovaraju zbog dramatičnog uzbunjivanja javnosti. Međutim, teško je vjerovati da su oni pismo, kojim teško optužuju Karana, uputili pravosudnim institucijama, a da za svoje tvrdnje nemaju dokaze.
5.
“Poučeni dosadašnjim radom i djelovanjem direktora Zavoda za sudsku medicinu RS, želimo Vas obavijestiti da ne pristajemo potpisivati svoje nalaze i mišljenja zajedno sa Prof. dr Željkom Karanom, zbog dubokog nepovjerenja i sumnji u njegovu objektivnost do nivoa malicioznosti i manipulativnosti. Ove navode spremni smo na bilo čiji zahtjev argumentovano obrazložiti. U suprotnom, urušili bi smo, i sopstveni, teško stečeni kredibilitet u ovom poslu”, navodi se u pismu, koje su 23.10.2019. uputili navedeni vještaci svim sudovima, tužilaštvima i Ministarstvu pravde RS.
6.
Vrlo teško je i zamisliti da iza ovako teških optužbi stoje samo “loši međuljudski odnosi”, jer bi to bilo igranje sa brojnim ljudima koji su, zbog predmeta u kojima je Karan vještačio, zainteresovane strane; Posebno, jer su brojne Karanove nalaze podveli pod tešku sumnju, samim tim i istrage/rješenja/presude donesene na osnovu njih.
7.
U pismu se, naglašavam, ukazuje na Karanovo maliciozno i manipulativno djelovanje, što  je direktan razlog da nadležno Republičko tužilaštvo odmah otvori istragu protiv njega, jer su dovedeni u sumnju njegovi nalazi, a ne Srdićevi i Nedićevi.
8.
Tim više je to potrebno učiniti, zato što Srdić u izjavi “Nezavisnim novinama” tvrdi da Karan ima zaštitnika, koji mu sve to dozvoljava. I direktno su potvrdili već iznesene optužbe na Karanov rad.
“Ne želimo preko medija da dajemo izjave i iznosimo bilo kakve činjenice, jer bismo na taj način došli u situaciju da njegovu odanost koju ima prema onome ko ga drži na tom mjestu povećamo za 300 odsto, a on se i dalje ne bi obazirao na to što svojim ponašanjem i radom obesmišljava struku i nauku, istakao je Srdić za Nezavisne novine (14.11.2019.).
9.
Lepir u svojim odgovorima navodi da nije saslušao ni Srdića ni Nedića, ali ni Karana. Isto tako on pokušava zamijeniti teze, stavljajući akcenat na rad Srdića i Nedića, a ne na njihove izuzetno teške i dramatične optužbe na Karanov rad.
10.
“Formalno-pravno nismo saslušavali ove vještake, niti su nam oni navodili  konkretno koji nalazi doktora Karana su manipulativni, pa ni u vezi obdukcionog nalaza za Davida Dragičevića.
Ovo tužilaštvo nije otvaralo istragu protiv dr. Karana, jer nismo imali pravnog osnova, kao i kod obdukcionog nalaza za Davida Dragičevića, pošto je taj nalaz potvrđen i u reobdukciji koja je rađena po zahtjevu rodbine, a što je potvrđeno i od tima vještaka iz Zagreba”, navodi, između ostalog, Lepir.
11.
Bilo je neophodno da, nakon Srdićevog i Nedićevog pisma, upućenog 23.10.o.g., obojicu, Ex officio (po službenoj dužnosti), hitno sasluša nadležno Tužilaštvo i zatraži od njih dokaze o, kako su naveli, razlozima “dubokog nepovjerenja i sumnji u njegovu objektivnost do nivoa malicioznosti” u Karanov rad.
12.
Što se tiče dijela Lepirovog odgovora koji se odnosi na obdukcioni nalaz ubijenog Davida Dragičevića, bar bi on trebao znati da reobdukcioni nalaz ne vrijedi, jer nije urađen po nalogu Tužilaštva.
13.
Uz to, dr Ivica Milosavljević je “uklapao” svoj nalaz sa Karanovim, o čemu sam detaljno pisao, ali ću uskoro iznijeti i nove detalje o, što ne reći, namještanju reobdukcije da podrži Karanovu obdukciju, posebno u dijelu koji je on nazvao “birokratskim razlozima”; Za sada, podsjećam, da Milosavljević, po pravilima struke, nije smio prije reobdukcije izvršiti uvid u obdukcioni nalaz koji je uradio Karan. On je to učinio, pa je njegov nalaz i zbog toga nevalidan, tako da je veliko pitanje koliko je validno, bolje reći smisleno, vještačenje u Zagrebu, s obzirom na navedene činjenice.
14.
Uputio sam pitanja i Republičkom tužilaštvu, koje je nadležno za Karana, ali odgovor od njih još uvijek nisam dobio.
15.
Ukoliko nakon pisma Srdića i Nedića sve ostane mrtvo slovo na papiru i bez hitne, sveobuhvatne i temeljne istrage Karanovog rada, jasno je da je pravosuđe potpuno mrtvo i da Tužilaštva ne žele da reaguju ni kada im se svjedoci, poput Srdića i Nedića, sami nude da ukažu na manipulacije i malicioznost Karanovih nalaza.
16.
Jasno je, onda, i da je Karanov Zaštitnik premoćan do mjere da može zaustaviti bilo kakvu i bilo koju istragu, kao što je jasno i da je Zaštitniku bitan Karan kako bi i dalje u raznim istragama mogao donositi nalaze koji “zbog dubokog nepovjerenja i sumnji u njegovu objektivnost do nivoa malicioznosti i manipulativnosti”  imaju kontekst zaštite kriminalnih djela, a ne borbe protiv njih! (nastaviće se)
Pitanja za Lepira
OJT Banjaluka
Glavni tužilac Želimir Lepir
Poštovani, 23.10.og., upućen Vam je dopis patologa Milana Srdića i Dalibora Nedića kojim Vas obavještavaju da ne žele potpisivati nalaze i mišljenja zajedno sa patologom Željkom Karanom zbog, kako je navedeno, dubokog nepovjerenja i sumnji u njegovu objektivnost do nivoa malicioznosti i manipulativnosti.
Budući da se radi o veoma teškim optužbama, molim Vas da mi, u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama, odgovorite na sledeća pitanja:
Da li ste saslušali patologe Srdića i Nedića?
Da li su saopštili koji nalazi Karana su maliciozni i manipulativni?
Da li su, među tim nalazima, naveli i obdukcioni nalaz tijela ubijenog Davida Dragičevića?
Da li ste otvorili istragu protiv Karana ili to zatrazili od RJT?
Koliko nalaza su odbili da potpisu Srdić i Nedić i o kojim slučajevima je riječ?
Odgovor Želimira Lepira
Broj:A-798/19
Banja Luka, dana 14.11.2019.
N/r Slobodan Vasković – novinar/ bloger
Predmet:  Odgovor na  zahtjev za pristup informacijama-dostavlja se
Poštovani,
Okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka uputili ste dana 12.11.2019.godine, zahtjev  za pristup i dostavljanje informacija, te postavili pitanja u vezi sa dopisom patologa dr Milana Srdića i dr Dalibora Nedića.
U skladu sa članom 4. i članom 14. Zakona o slobodi pristupa informacijama (“Službeni Glasnik” RS br.20/01) obavještavamo Vas:
-Doktori Milan Srdić i Dalibor Nedić, više puta su dolazili kod mene na razgovor kao i kod prvog zamjenika u ovom tužilaštvu. Tužilaštvo sa ovim vještacima ima korektnu i dobru saradnju. Tema tih razgovora bila je uglavnom vezana za probleme vještačenja, koje oni rade za tužilaštvo.
Naime, oni su zaposleni u Zavodu za sudsku medicinu RS, a sve do 2018. godine, privatno su vještačili po našim zahtjevima.
https://1.bp.blogspot.com/-S92rsaPpQ1g/Xc1G7Ip5CKI/AAAAAAAAiO4/QN_dBXsO5Xk6DiPnwkt99tvyQpz0vKFrwCLcBGAsYHQ/s1600/Lepir1.png
Od 09.02.2018. godine, donio sam obavezujuće uputstvo za sve tužioce da se naredbe za medicinsko vještačenje moraju dostavljati Zavodu za sudsku medicinu RS, a ne privatno ovim vještacima koji rade u Zavodu. Ovo iz razloga što je tako propisano u članu 161. stav 2 ZKP-a RS.
-Formalno-pravno nismo saslušavali ove vještake, niti su nam oni navodili  konkretno koji nalazi doktora Karana su manipulativni, pa ni u vezi obdukcionog nalaza za Davida Dragičevića.
-Ovo tužilaštvo nije otvaralo istragu protiv dr. Karana, jer nismo imali pravnog osnova, kao i kod obdukcionog nalaza za Davida Dragičevića, pošto je taj nalaz potvrđen i u reobdukciji koja je rađena po zahtjevu rodbine, a što je potvrđeno i od tima vještaka iz Zagreba.
Ja ne znam ni jedan nalaz koji su odbili potpisati ovi vještaci. Ne znam zašto bi odbili potpisivanje nalaza, kada oni pojedinačno-samostalno pišu nalaze i mišljenja, a doktor Karan kao direktor Zavoda stavlja pečat i potpisuje, što je dokaz da je nalazi zašao iz te ustanove.
On znači ne učestvuje u pisanju nalaza, a onda i ne može manipulisati u sadržaj nalaza i mišljenja koji su pojedinačno pisali ti vještaci.
Timska vještačenja su vrlo rijetka, pa ukoliko isti vještaci ne žele da u timu rade sa dr. Karanom, na to ih niko ne može natjerati, međutim, pojedinačna vještačenja oni moraju raditi, jer im je to posao u Zavodu.
Indikativno je zašto ljekari ovaj dopis nisu proslijedili i Ministarstvu zdravlja RS, pod čijom se jurizdikcijom nalaze i oni to treba da rješavaju.
S poštovanjem,
GLAVNI OKRUŽNI JAVNI TUŽILAC : Želimir Lepir

Slobodan Vasković

Related posts

Leave a Comment