AKTUELNOSTI KRIMINAL REGION 

Recept za reformu pravosuđa jest smjena vrha pravosuđa

Vaša Ekscelencijo – Visoki predstavniče OHR-a u BiH, gosp. Inzko

 

Imajući u vidu ovlasti koje su Vam date u članku V. Aneksa 10. (Sporazum o provedbi civilnoga dijela Mirovnog ugovora) Općega okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je Visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji glede tumačenja navedenog Sporazuma o provedbi civilnoga dijela Mirovnog ugovora; posebice uzimajući u obzir članak II.1. (d) prethodno spomenutoga Sporazuma prema kojem Visoki predstavnik “pomaže kada to cijeni neophodnim, u rješavanju svih problema koji se jave u svezi sa civilnom provedbom”;

POZIVAJUĆI SE na stavak XI.2 Zaključaka Konferencije za provedbu mira održane u Bonu 9. i 10. prosinca 1997. godine, u kojima je Vijeće za provedbu mira pozdravilo nakanu Visokoga predstavnika da uporabi svoj konačni autoritet u zemlji glede tumačenja Sporazuma o civilnoj provedbi Mirovnoga ugovora kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme, kako je prethodno rečeno, “donošenjem obvezujućih odluka, kada to cijeni neophodnim” u svezi s određenim pitanjima, uključujući (sukladno točki (c) ovoga stavka) “mjere u svrhu osiguranja provedbe Mirovnoga sporazuma na cijelokupnom teritoriju Bosne i Hercegovine i njenih entiteta” i koje “mogu uključiti aktivnosti protiv osoba koje obnašaju javnu funkciju ili dužnosnika … za koje Visoki predstavnik utvrdi da krše zakonske obveze preuzete Mirovnim sporazumom ili odredbe koje se odnose na njegovu provedbu”;

NAVODEĆI Aneks 6 Općega okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem će se svim osobama u okviru jurisdikcije Bosne i Hercegovine osigurati maksimalna zaštita međunarodno priznatih ljudskih prava i temeljnih sloboda, uključujući i pravo na pravično suđenje u građanskim i krivičnim stvarima;

DALJE NAVODEĆI, Ustav Bosne i Hercegovine, sadržan u Aneksu 4 Općega okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, koji u članku 1.2, pod naslovom “Demokratska načela”, navodi da “je Bosna i Hercegovina demokratska država koja funkcionira sukladno vladavini zakona…..”; dok je zajamčeno članom II/4. Ustava Bosne i Hercegovine i članom 14. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, odnosno, pravo uživanja prava i sloboda bez diskriminacije po bilo kojem osnovu kao što je spol, rasa, boja, jezik, vjera, političko i drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno porijeklo, povezanost sa nacionalnom manjinom, imovina, rođenje ili drugi status jer je cijeli svijet postao svjedokom/očevicem najekletantnijeg primjera povezanosti bh. politike i bh. pravosuđa, pod aktuelnim Rukovodstvom VSTV-a BiH, u kojemu se moćni politički dužnosnici preko pravosudnih organa obračunavaju sa svojim neistomišljenicima i svi šute, šuti VSTV BiH, koji je najviše pozvan, da otrgne pravosudne strukture iz kandži politike, ono pak njemu stremi;

GRAĐANI BiH I SVIJET, su postali svjedoci/očevici, da u Bosni i Hercegovini vrhovništvo ne pripada zakonu, već samovolji pojedinaca. Jer svako društvo i svaka država i svaka vlast može opstati samo, ako je počelo, subjekt i svrha njezinih institucija/ustanova jedino i samo, primarno ljudska osoba i njezina neotuđiva, Ustavom i Europskim konvencijama zagarantirana prava, jer pretjerano miješanje države u slobodu medijskog izražavanja i društvene inicijative, može ugroziti osobnu slobodu i inicijativu. Vlasti u Bosni i Hercegovini uz blagoslov pravosudne vlasti su pokazale i dokazale, da se ne libe pogaziti osjećaje, a uvjerenje i stavove svojih građana i novinara podvoditi i proglašavati „zločinom mišljenja“, odnosno kaznenim djelima;

NAGLAŠAVAJUĆI činjenicu, da je uspostava vladavine zakona temeljni dio mirovnoga procesa, da vladavina zakona zahtijeva da se pravda mora ne samo provesti nego i da su razultati provedbe budu očiti; ovo zahtijeva povjerenje javnosti u pravičnost, nepristranost, iskrenost, integritet i nepotkupljivost sudstva, te da se slični standardi primjenjuju i na tužitelje; Ovakvi standardi za bh. pravosuđe su odavno potkopani, prvenstveno zahvaljujući neblagovremenoj reakciji i inertnosti VSTV-a BiH;

UZIMAJUĆI U OBZIR program pravosuđa u Bosni i Hercegovini, a koji uključuje Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine,koje je uspostavljeno,da osigura uspostavu i održavanje najviših profesionalnih normi među sucima i tužiteljima kroz učinkovite i funkcionalne procese disciplinskog kažnjavanja i smjenjivanja s funkcije, između ostalog, dakle ovakvi potezi od strane VSTV-a su izostali;

UOČAVAJUĆI, da je uspostava VSTV-a BiH neizostavno trebala podrazumijevati vraćanje povjerenja javnosti u nositelje sudačkih i tužiteljskih funkcija, a što u konkretnom slučaju VSTV BiH to nije niti do dana današnjega, a osobito za mandata Milana Tegeltije, osigurao;

DA JE VSTV BiH adekvatno i blagovremeno reagirao u odnosu na kriminal u pravosudnim redovima (Dalide Burzić), ne bismo imali slučaj „Dragičević“ i slučaj tužitelja u Okružnom javnom tužiteljstvu Banja Luka, koji svjesno vode istragu u krivom smjeru i slučaj u Kantonalnom tužiteljstvu Sarajevo, koje je učinilo sve, da ubojice Dženana Memića ne izvede do dana današnjega pred lice pravde;

IMAJUĆI U VIDU, da je povjerenje javnosti u pravosuđeu ovom periodu u svakom smislu suspendirano,s tim u vezi, u sklopu Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH, Vijeće za provedbu mira, pozdravlja također i namjeru Visokog predstavnika u BiH, da uspostavi vladavinu zakona i čvrstog pravosudnog sistema, a spriječi svaku zloupotrebu;

VAŠI PRETHODNICI su se koristili Bonskim ovlastima i posmjenjivali i trajno ili privremeno rad zabranili mnogim javnim političkim funkcionerima i pravosudnim dužnosnicima, i to onda, kada Visoki predstavnik OHR-a u BiH primjeti, da javni politički funkcioneri i pravosudni dužnosnici krše odredbe Općeg mirovnog sporazuma za mir u BiH, ljudska prava zagarantovana Ustavom BiH, kad politički i pravosudni dužnosnici svojim radnjama naštete interesima države Bosne i Hercegovine, kad priječe uspostavljanje vladavine pravde i zakona, kad svojim ponašanjem naštete ugledu političkih ili pravosudnih institucija, kad je očito, da su javni politički i pravosudni dužnosnici skloni koruptivnim radnjam…;

JASNO JE PROPISANO, da tamo gdje nadležne institucije zakažu, intervenira Visoki predstavnik. U predmetu „Dženan Memić“ i „David Dragičević“ i drugim predmetima oni koji su bili zaduženi da počinitelje kaznenih djela privedu pravdi, uradili su suprotno od onoga što im je primarna zadaća. Pomogli su ubojicama, da ne izađu pred lice pravde, a oni koji traže pravdu za svoju ubijenu djecu našli su se na udaru pravosudno-policijske mafije u kojim radnjama se žrtva stigmatizira, kao kriminalac, na sve ovakve anomalije i nepravilnosti unutar pravosudnih struktura VSTV BiH, kao krovno regulatorno tijelo bh. pravosuđa nije adekvatno odgovorio, čak je što više one koje su osramotili treći stup vlasti u državi i smjerno najvišim pozicijama u pravosuđu nagradio;

PRIMJEĆUJUĆI, da ste, kao predstavnik najviše upravno-zakonodavne vlasti u državi spomenuli u svome Izvještaju u Vijeću sigurnosti više puta slučaj „Dženan Memić“ i „David Dragičević“, ukazujući na ozbiljne propuste i korupciju pravosudno-policijskih djelatnika u tim predmetima, a da je izostala reakcija VSTV-a BiH, UDT-a, koji je nadležan da utvrđuje propuste sudaca i tužitelja u BiH i Federalnog tužiteljstva F BiH koje je također nadležno po članu 9. stav 1. Zakona o Federalnom tužiteljstvu, da kontrolira zakonitost rada kantonalnih tužiteljstava u F BiH, a da su sve prethodno pobrojane institucije zakazale i pokazale potpuno nepoštovanje zakona time što su se više puta oglušivali na kriminal u Kantonalnom tužiteljstvu Sarajevo i Tužiteljstvu RS-a, te spregu politike i pravosuđa, i time prekršili sve važeće zakone i propise, jer se upravo velika doza neodgovornosti u VSTV-u BiH, UDT-u, Federalnom tužiteljstvu i drugim tužiteljstvima i sudovima diljem BiH pojavila onoga trenutka, kada je politika u pravosuđe ušla, odnosno, kada su čelni ljudi u tim institucijama pristali da budu na „daljinskom upravljaču“ političkih dužnosnika. Otud svo zlo i prokletstvo, koje je poklopilo bh. pravosuđe, koje se nalazi u žiži svjetske javnosti, zbog kriminala i korupcije, gdje je u pravosudnim strukturama vlast pripala samovolji pojedinaca i njihovim političkim mentorima, a ne zakonu;

POSEBNO NAGLAŠAVAJUĆI, nadležnosti VSTV-a BiH, koje su definirane Zakonom o VSTV-u BiH, između ostaloga, da „utvrđuje disciplinsku odgovornost sudija i tužilaca, pravosudnu upravu i nadzor…“, za razliku od mnogih zapadnih demokracija, koje su davno postigle političku zrelost i imaju ustanovljenu stabilnost i uživaju povjerenje svojih građana, demokracija u Bosni i Hercegovini je veoma nestabilna, mir u njoj još nije u potpunosti osiguran i njene institucije su još uvijek u fazi razvoja nakon strašnog rata, jer imamo pravosudne institucije, u kojima umjesto, da se provodi zakon, on se krši i sudski procesi montiraju, te da je VSTV BiH, a imajući u vidu nadležnosti tog tijela, najodgovorniji za katastrofalno stanje u pravosuđu, jer se ispunila ona Mektićeva izreka, da ga VSTV podsjeća na onu seriju „selo gori, a baba se češlja“. Pravosuđe gori, a članovi VSTV-a se češljaju;

DA SVE PRETHODNO, navedeno stoji potvrđuje i Vaša nedavna izjava za medije da „vlasti u BiH već skoro deset godina, ne poduzimaju važne korake kako bi iskorijenili diskriminaciju prema svojim građanima i osigurala jednaka prava za sve…, te da jekrajnje vrijeme da se uradi prava stvar, bez daljih izgovora i odlaganja“. Mi smatramo, da je krajnje vrijeme, da Vi, kao Visoki predstavnik u BiH ODMAH I BEZ ODLAGANJA, bonskim ovlastima osigurate za sve građane jednaka prava i da krajnje Vi konkretno nešto poduzmete, jer su u BiH političke i pravosudne institucije zakazale i pokazale, da se u ovoj državi kriminal na kraju isplati, a da je primarni cilj obnašatelja pravosudnih i političkih funkcija – preko pravosudnih organa – postao uklanjanje sa političke i društvene scene i sredine onih, koji ukazuju na kriminal i korupciju čelnih ljudi u političkim i pravosudnim strukturama: to je, nažalost, primarni, glavni i jedini interes obnašatelja pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini od onog stvarnog interesa, da se pravosudne strukture i čelni ljudi tih struktura u BiH uhvate u koštac i žestok obračun s onima, koji 20 godina nakon rata pljačkaju, haraju, drmaju, otimaju i ubijaju u pamet i džep ovaj i onako napaćeni narod, jer vlast će uvijek terorizirati svoj narod, dok pravosudne strukture i osobe u tim strukturama potkupljene skrštenih ruku sjede;

OVAKVA NESRAZMJERNA konstalacija snage, vlasti i moći, koja egzistira na strani kriminalne grupe, odnosno političko-pravosudno-policijske mafije, a imajući u vidu njihov položaj i vlasti koje proistječu iz njihovog položaja, te inertnost VSTV-a BiH na takve anomalije, dobijaju svojstvo naročitih okolnosti, koje opravdavaju bojazan, da će koristeći svoj položaj, poduzimati i nastaviti poduzimati protupravne i protuzakonite radnje, da otežaju ili spriječe provođenje zakona i pravde nad ubojicama mladića Dženana Memića iDavida Dragičevića i onima koji su ubojicama pomogli da svo ovo vrijeme ne izađu pred lice pravde, dakle, a nastavno se i kontinuirano obračunavati sa žrtvama, novinarima i medijima, koji traže pravdu za svoju ubijenu djecu i koji pišu o tim slučajevima;

 

DAKLE, TE S TIM U VEZI, a imajući u vidu sve prethodno izneseno i informacije iz diplomatskih krugova (o.p. jednoga veleposlanika), da želite upotrijebiti bonske ovlasti nad pravosudnim dužnosnicima, pozivamo Vas, da ODMAH I BEZ ODLAGANJA, po članku II.1. (d) prethodno spomenutoga Sporazuma izvršite reformu pravosuđa, odnosno smijenite Milana Tegeltiju, sadašnjeg predsjednika VSTV-a BiH i druge kriminalno uvezane aktere u stupu pravosudne vlasti, koji su pokazali potpunu inertnost na katastrofalno stanje u bh. pravosuđu, koji šute dok se žrtve ubijenih teroriziraju, koji tako hladno promatraju kad imamo na sceni brutalno gaženje zakonitosti u svrhu uništenja onih, koji opravdano, argumentirano i objektivno ukazuju na kriminal u pravosudnim strukturama, koji sjede skrštenih ruku i blagoslivljaju kriminalnu istragu, dok se procesi nedužnima montiraju, a imajući u vidu rečenicu suca Suda BiH Branka Perića u TV duelu sa Milanom Tegeltijom, kada mu sudac Suda BiH reče: „Milane bolan, briga tebe za pravosuđe, tvoj život su žene, pare, harmonika i kafane“, a posebno uz činjenicu, da „riba od glave smrdi“, a glava pravosuđa je VSTV BiH, dok nas i Sv. Pismo uči, da, „ako je glava tijela (VSTV) uredu, onda su i udovi tog tijela uredu (tužiteljstva i sudovi), ako pak glava nije uredu, nisu ni udovi tijela uredu“;

NE TREBA zanemariti činjenicu, da je bh. pravosuđe predvođeno Milanom Tegeltijom, kao predsjednikom VSTV-a BiH, te Ružicom Jukić i Jadrankom Lokmič Misiračom, kao dopredsjednicama VSTV-a BiH, uzdignuto na stup srama, kako domaćem, međunarodnom i svjetskom nivou, te zbog svojeg kriminala i korupcije unutar pravosudnih struktura, postalo predmet rasprava Vijeća Europe i Vijeća sigurnosti;

Sama izjava Milana Tegeltije, kako niko nema nadređen nad VSTV-om, govori o tome, da im je dozvoljeno da rade šta hoće, kako hoće i šta žele, ali ujedno i pokazatelj, da je VSTV BiH najodgovorniji za katastrofalno stanje u pravosuđu, a koja izjava Milana Tegeltije je krajnje neprofesionalna, nekorektna i jednom dužnosniku neprimjerena, jer i nad VSTV-om ima OHR BiH.

Predlažemo, kao gore, da uspostavite pravnu državu u kojoj vrhovništvo pripada zakonu a ne samovolji pojedinaca, u kojem režim preko pravosudnih organa neće zahtjeve za istinom i pravdom proglašavati „zločinom mišljenja“, a to ćete učiniti samo ako posegnete za bonskim ovlastima, jer je recept za reformu pravosuđa jedina smjena vrha pravosuđa!

S poštovanjem!

Josip Šimić-Đinđić

Related posts

Leave a Comment