Prijetnje i fizičkim nasiljem

Od paljenja sobe sa dokazima iz brojnih krivičnih djela, brojni dokazi su pretvoreni u pepeo…

1.
Milan Tegeltija, pedsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, postao je, “preko noći”, vojno-politički analitičar, koji ide toliko daleko da prognozira čak i političke konflikte “koji mogu izmaći kontroli te dovesti BiH na ivicu sukoba sa nepredvidivim posljedicama”.
2.
Podrazumijeva se da će se to desiti ukoliko on ne bude na čelu VSTS, pa nije bilo ni neke prijeke potrebe da to navodi u svojoj kolumni “Napadi opasnih namjera” (vidi dodatak).
3.
Tegeltija, navodno, brani BiH, sa samo jednom namjerom – da odbrani sebe i Pravosudnu mafiju, kojoj je na čelu, jer je preočito da mu je tokom “Potkivanja” prejako zabijeno nekoliko eksera u “kopita”.
4.
Suština njegove pisanije je “transfer odgovornosti”, jer sve ono što Tegeltija pokušava staviti na teret neimenovanih “političko-paraobavještajnih centara moći iz Sarajeva, potpomognutih podrškom pojedinih predstavnika međunarodne zajednice u BiH”, u stvarnosti čini upravo on – Tegeltija.
(Da ne bi bilo nikakve zabune, isti taj Tegeltija radi u Sarajevu, jer je u tom gradu sjedište VSTS, pa je nejasno zbog čega ga predstavlja kao njemu dalek i vrlo opasan.)
5.
Kada predsjednik VSTS implicitno prijeti nasiljem, onda je jasno da je Đavo poodavno odnio svaku šalu i da postoji spremnost da se Tegeltijina, teško uzdrmana pozicija, brani i nasiljem.
6.
Njegov tekst je najava takvog mogućeg raspleta i svjedoči da Pravosudna mafija, kojoj je na čelu, ne namjerava da se preda bez, ako je to potrebno, i krvavog otpora.
7.
Jednostavnije rečeno – Tegeltija prijeti odmazdom i domaćim i stranim kritičarima, tako da je njegov tekst svjedočanstvo opasnih namjera teško korumpiranog predsjednika VSTS, kao i onih koji ga tjeraju da, bez ikakvog zazora, ne isključuje ni mogućnost upotrebe fizičke sile, ukoliko se nastavi ukazivati na sve njegove “Potkove”; Čak i raspada BiH.
8.
Prijetnjama, uvijenim u konfekcijsku, lažnu, licemjernu dobronamjernost, Tegeltija pokušava sebe zadržati Iznad Zakona, spriječiti istragu o “Potkivanju” i drugim nedjelima koja je počinio, i tako omogućiti nastavak zločinačkog djelovanja Pravosudnog Kartela kojem je na čelu.
9.
Da je i jedna jedina riječ Tegeltijinih “dobrih namjera” tačna, poodavno bi bili riješeni bezbrojni neriješeni predmeti korupcije, teških zločina, trgovine narkoticima, ubistava, a ne bi se oni koji su ih prikrili (tužioci i sudije), upravo za vrijeme njegovog mandata, unapređivali i nagrađivali još većim funkcijama od onih na kojima su bili kada su navedene zločine podveli pod “zades”.
10.
Tegeltijine prijetnje treba shvatiti vrlo ozbiljno; Treba ih istražiti, jer Tegeltija nije bezazlen; “Potkivanje” je samo epizodica u spisku nedjela narečenog:
Ima tu i mnogo opasnijih stvari: Od paljenja sobe sa dokazima iz brojnih krivičnih djela (brojni dokazi su pretvoreni u pepeo), u Osnovnom sudu u Banjaluci (požar u Sudu je izbio 04. 11. 2010. godine, počinioci nikada nisu otkriveni) u vrijeme kada je Tegeltija bio na čelu te pravosudne institucije, preko njegovih veza sa zelenašima, narko dilerima…, predsjednikom Visokog Stomatološkog i Tužilačkog Vijeća Muhamedom Ajanovićem (dekan Stomatološkog fakulteta u Sarajevu), koji kadrira u pravosuđu…, pa sve do podrške opstrukciji istraga zločina teških Ubistava Davida Dragičevića i Dženana Memića…
11.
Spisak je predug, a Tegeltija je svojim tekstom pokazao o koliko opasnom kriminalcu je riječ; Kiminalcu spremnom na najveća zlodjela, samo da bi sačuvao sopstvenu kožu.

Slobodan Vasković

Related posts

Leave a Comment