AKTUELNOSTI KRIMINAL REGION 

PRAVOSUĐE KAO SREDNJOVJEKOVNA INKVIZICIJA

Bahatost i arogancija koju pokazuje dio članova Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, bili oni posljedica neznanja ili nedodirljivosti, zadnji su argument svima koji tvrde da se bh. pravosuđe mora provjetriti, a da smjene moraju krenuti s vrha…

 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, koje je svojevremeno zamišljeno da doprinosi učvršćivanju vladavine prava u BiH, danas se mnogobrojnim aferama i štancanjem raznoraznih saopćenja za javnost svelo na urušavanje te iste vladavine prava.

Afera Potkivanje, u centru koje je prvi čovjek VSTV-a Milan Tegeltija, dokusurila je ovu pravosudnu instituciju i ono malo integriteta što joj je ostalo.

Raspisala se Jukićeva

No, ne treba zaboraviti ni “manje bitna” saopćenja kojih se, u samo nekoliko dana juna dok je Tegeltija bio na godišnjem odmoru, naštancala njegova dopredsjednica Ružica Jukić, odgovarajući javnim pismima svima – od člana Predsjedništva BiH Željka Komšića, preko ambasada, pa sve do Muriza Memića (prozivajući ga da joj je pojeo mezu). Neki će reći da se radi o njenom neznanju, a drugi, pak, oni upućeniji, da se radi o namjernom skretanju pažnje sa Potkivanja i Tegeltije.

No, vratimo se kratko osnovnoj funkciji VSTV-a. Na njihovoj internet-stranici može se naći da Vijeće ima nadležnost da imenuje nosioce pravosudnih funkcija, prima pritužbe protiv sudija i tužilaca, vodi disciplinske postupke, utvrđuje disciplinske odgovornosti, izriče disciplinske mjere, utvrđuje kriterije za ocjenjivanje nosilaca pravosudnih funkcija i slično….

Međutim, u posljednje dvije godine svjedoci smo da ovo pravosudno tijelo niže aferu za aferom i bavi se svim i svačim, samo ne onim zbog čega je osnovano.

“Rad vijeća i sve što se počelo događati, počelo se događati dolaskom ovog sad gospodina koji rukovodi njim. U momentu kada je Tegeltija ušao u prostorije VSTV-a, nakon 15 minuta je postao predsjednik. Ja sam tada predložio Gorana Nezirovića i da je on tada bio izabran za predsjednika VSTV-a, mi bismo danas imali drugu sliku. Ne bi bilo ovoga što sada ima. Kada su oni poništili izbor četvorice sudija u Čitluku, onda vam nemam šta dalje reći. To je bruka i sramota. Šta je sa onim ljudima koje su izabrali, pa poništili. Pa, ti ljudi bi na svakom sudu to dobili. Ali, oni ne smiju da tuže, jer se boje da neće biti izabrani. Trenutni sastav VSTV-a je napravio takav neprobojni zid da to nije normalno”, priča Ilijas Midžić.

On je danas advokat, a nekadašnji je član VSTV-a BiH, te bivši sudija. Nedavno je reagovao i na saopćenje Udruženja sudija FBiH, a povodom istupa Ružice Jukić u vezi sa odlaskom nekoliko nosilaca pravosudnih funkcija u Ambasadu SAD-a u Sarajevu.

image
Jukić: Maže javnosti oči

Preciznije, Jukićka se javno bunila jer su u američku ambasadu u BiH bili pozvani Goran Nezirović, član VSTV-a, sudija Suda BiH Branko Perić i glavni tužilac Tužilaštva Tuzlanskog kantona Tomislav Ljubić.

“Na kraju saopćenja Udruženja sudija navodi se da je za pad povjerenja javnosti u pravosuđe BiH odgovoran prije svih VSTV, sa svim bivšim i sadašnjim članovima. Moram kazati da se kao bivši član VSTV-a ne mogu pronaći u tom saopćenju i pozivam Udruženje sudija FBiH ili njihovo rukovodstvo da individualizira odgovornost bivših članova. Ne mogu se tako etiketirati ljudi koji su časno radili u VSTV-u i trpati u isti koš s Ružicom Jukić i sličnima. Razlika je ogromna, kako u moralu tako i pogledu stručnosti i u pogledu svih ostalih parametara koji se traže za jednog člana VSTV-a”, pojasnio je Midžić u tom pismu.

Nama je ponovio da “mediji ne bi ni trebali pridavati pažnju istupima gospođe Jukić”.

“Meni se više gadi ući u sud. Ima masa poštenih ljudi koji su očajni. Ali, oni imaju udruženja sudija, udruženja tužilaca i oni su četiri godine birali ljude, kao ovi političari koji uhljebljuju u javnim ustanovama. Oni su birali sebi podobne ljude koji će im ponovo obezbijediti mandate”, zaključuje Midžić.

Sva ova dešavanja oko VSTV-a, osim bh. javnosti, na noge su podigli i međunarodnu zajednicu. Ne samo afera Potkivanje prešla je granice BiH i o svemu je, među ostalim, izvještavao i austrijski Standard. Oni pišu da je nedavno u BiH boravio i njemački pravnik Reinhard Priebe koji je prije nekoliko godina svojim analizama dao presudan doprinos za ponovno uvođenje vladavine prava u Sjevernoj Makedoniji. U jesen bi, piše Standard, trebale biti organizirane diskusije o konkretnim mjerama.

“Tajni videosnimci o mogućim kaznenim djelima korupcije su očito u modi od objavljivanja Ibiza-videa sa Heinz-Christianom Stracheom. I u BiH je objavljen snimak na kojem su predsjednik VTST-a Milan Tegeltija, službenik SIPA Marko Pandža i biznismen Nermin Alešević u razgovoru obavljenom u novembru 2018. godine. Ako je ponašanje Tegeltije, u najmanju ruku vrijedno istrage, njega njegove kolege u VSTV-u štite”, piše Standard.

Dodali su da je očito da je riječ o otporu reformama, te o čuvanju pozicija, a time i moći.

Sumrak pravosuđa

Zbog afere Potkivanje, krajem maja je sudija Okružnog suda u Banjoj Luci Milan Blagojević podnio Uredu disciplinskog tužioca tužbu. UDT je istragom navoda iz pritužbe utvrdio da postoji dovoljno dokaza da je Tegeltija počinio povredu dužnosti, zbog čega je protiv njega podnesena disciplinska tužba. Međutim, Prvostepena disciplinska komisija VSTV-a je odbacila “kao nedozvoljenu” tužbu UDT-a, kao i zahtjev za privremenom suspenzijom. UDT se žalio, ali Drugostepena disciplinska komisija je, ipak, potvrdila odluku Prvostepene komisije.

“Skrećem vam pažnju na činjenicu da je u tom aktu državni disciplinski tužilac nakon provedene istrage utvrdio da postoji dovoljno dokaza da je Tegeltija počinio povredu dužnosti i da je zbog toga podnio disciplinsku tužbu. Dakle, državni disciplinski tužilac to kaže, a ovakav VSTV zatim kaže da nije dozvoljeno disciplinskom tužiocu da podnese tužbu protiv Tegeltije. To je sumrak pravne države i vladavine prava”, kaže nam sudija Blagojević.

Nedavno je i predsjednik Foruma za etiku i usklađenost u BiH Bojan Bajić uputio VSTV-u “apel za razumno i zakonito rješavanje situacije u vezi skandala u javnosti poznat kao Potkivanje i izbjegavanje situacije da kao društvo pređemo crvenu liniju”. I iz Foruma za etiku i usklađenost smatraju da obrazloženje prvostepene disciplinske komisije VSTV-a značajno odudara ne samo od duha Zakona o VSTV-u već i od slova zakona.

“Naime, Milan Tegeltija je sudija Osnovnog suda u Banjoj Luci. Kao takav (sudija) je izabran za člana Vijeća. Vijeće broji 15 članova koji između sebe biraju predsjednika Vijeća. Logika Zakona o VSTV-u predviđa akumulaciju svih ovih funkcija. U smislu Zakona Milan Tegeltija je i sudija i član Vijeća i predsjednik Vijeća, te za svaku od funkcija ima propisane ovlasti i pravila ponašanja. Povećanjem broja funkcija u jednoj osobi se povećavaju i standardi ponašanja kojih se osoba mora pridržavati, a nipošto se ne može primijeniti logika otpisivanja”, navode iz ovog Foruma.

Dalje tvrde da je temeljna ili prva funkcija Milana Tegeltije sudačka funkcija od koje zavisi mogućnost obnašanja funkcija u Vijeću.

“Ako bi Tegeltija iz bilo kojeg razloga izgubio funkciju suca, automatski bi mu prestao mandat u Vijeću po sili zakona (ex lege), a samim tim bi izgubio i funkciju predsjednika Vijeća. Iz prve sudačke funkcije nastaje mogućnost za obnašanje druge funkcije kao član Vijeća, a onda iz druge proističe treća moguća funkcija kao predsjednik Vijeća. Dakle, gubitak starije funkcije obavezno znači automatski gubitak narednih funkcija koje proističu iz izgubljene funkcije”, stoji u apelu Foruma za etiku i usklađenost u BiH.

image
Tegeltija: Ne da stolicu

Navode da kada se situacija posmatra iz suprotnog smjera, gubitak funkcije npr. predsjednika Vijeća ne mora automatski značiti gubitak funkcije člana Vijeća, a tim slijedom onda gubitak funkcije člana Vijeća ne mora automatski značiti gubitak funkcije sudije.

“U ovom kontekstu se posmatraju i disciplinski prekršaji koji se mogu desiti kod Milana Tegeltije koji je akumulirao sve tri funkcije”, poručuje Forum za etiku i usklađenost u BiH.

Facebook odbrana

“Zakon o VSTV-u ispostavlja se da sada u nekim detaljima nije loš, ima mehanizme za ovu situaciju, ali je izbor ljudi u Vijeće i nepostojanje etičkih standarda i tih integriteta kod ljudi doveo nas u poziciju da ugrožavaju integritet VSTV-a. Jedina suštinska greška Zakona o VSTV-u jeste što nije predvidio situaciju kada oni svi postupe ovako kako postupaju i kada nemamo neki mehanizam da se oni pozovu na odgovornost, tako da bi Parlament u određenim segmentima trebao imati nadzor nad radom VSTV-a”, kazao je Bajić za Dane.

On smatra da bi definitivno trebalo promijeniti način izbora članova u Vijeće, jer je praksa pokazala da rukovodstvo VSTV-a koristi taj izbor za korumpiranje sistema.

“Nažalost, određeni članovi imaju taj podanički mentalitet prema politici. Mislim da se oni i sami nude da pružaju usluge političarima. Ali, naglašavam, pojedini. Dovoljno je da je dvoje ili troje u VSTV-u takvo, pa da imate one koji će da korumpiraju proces, a, nažalost, naš mentalitet jeste da se ne miješamo u posao drugih i onda se dešava da oni što su svjesni šta se dešava neće da dignu glas”, smatra Bajić.

U pritužbi koju su podnijeli VSTV-u, iz Foruma navode da vanredna sjednica koja je održana 23. maja (Tegeltija dobio podršku svih prisutnih članova Vijeća) “nije ispunila zahtjeve propisanog postupka utvrđivanja činjenica i eventualne odgovornosti člana i predsjednika Milana Tegeltije kako je to predviđeno članom 6. stav 3. Zakona, kao i članom 6b. Pravilnika o radu Vijeća”.

Tegeltija se tim povodom oglasio na svom Facebook profilu navodeći: Odredba člana 6b Poslovnika o radu VSTS-a, koja predviđa formiranje ad hoc komisije, a koja je nadležna da utvrđuje činjenice u pogledu povrede dužnosti člana ili predsjednika VSTS-a i koja može da predloži postupanje po članu 6 stav 3. Zakona o VSTS-u (prihvatanje ili odbijanje prijedloga za smjenu), poslovnička je odredba koja predstavlja međufazu između prijedloga za smjenu za koji je potrebno najmanje 1/3 članova VSTS-a (5 članova VSTS-a) i odluke o smjeni predsjednika ili člana VSTS-a za koju je potrebna dvotrećinska većina članova koji su prisutni i glasaju (VSTS ima ukupno 15 članova). Do formiranja ad hoc komisije iz člana 6b Poslovnika ne može doći ukoliko nema prijedloga za smjenu, potpisanog od 1/3 članova VSTS-a kako je to predviđeno članom 6 Zakona o VSTS-u.

Bajić kaže da se u ovom Tegeltijinom tumačenju člana 6b. Poslovnika radi o neznanju i pogrešnom tumačenju, u kojem on tvrdi da se ne može formirati komisija za njegovu smjenu.

“Dokazali smo da on dobro ne poznaje zakon. Ključni je problem što oni imaju taj osjećaj nedodirljivosti, iz čega se rađaju arogancija i bahatost. A, kada ste arogantni i bahati, onda, naravno, da ne poštujete ni zakon ni pravila. U toj bahatosti i ne pročitate sve te odredbe, pa pravite greške”, dodao je Bajić.

On dalje tvrdi da je Ružica Jukić u dogovoru sa Tegeltijom odlučila da pokretanjem svih tih tema o kojima se oglašavala u javnosti, skrene pažnju sa ove afere.

Skandalozna odluka

Odluku da se disciplinska tužba protiv Tegeltije odbacuje i Edin Šarčević, vanredni profesor Pravnog fakulteta u Leipzigu i direktor Centra za javno pravo iz Sarajeva, u intevjuu za Slobodnu Evropu je ocijenio skandaloznom.

“Mislim da je predsjednik VSTV-a BiH Milan Tegeltija od samog početka bio u funkciji uništavanja objektivnog i politički neovisnog pravosuđa”, kazao je Šarčević.

Dalje pojašnjava da odbacivanje disciplinske tužbe znači da se Disciplinska komisija nije pozabavila stvarnim razlozima koje je trebala razmotriti, nego je iz takozvanih formalnih razloga odbacila tužbu, ne razmatrajući općenito uzrok da li je postojalo u konkretnom slučaju neprimjereno ponašanje odgovarajućeg sudije, odnosno u ovom slučaju predsjednika VSTV-a Milana Tegeltije.

Pravni stručnjaci smatraju da je dogorjelo i da je konačno došlo vrijeme da se stvari mijenjaju u pravosuđu i to od vrha. Tvrde da nam je potreban novi Zakon o VSTV-u, ali i da se pod hitno treba mijenjati princip imenovanja članova ovog pravosudnog tijela. I šef Delegacije EU u BiH Lars-Gunnar Wigemark izjavio je za medije da smatra da je nužno usvojiti novi zakon o VSTV-u, te ukazuje da ima prostora za poboljšanje rada tog regulatornog tijela za pravosuđe.

Podsjetio je na mišljenje Evropske komisije o aplikaciji BiH za članstvo u EU te ukazao da jedna od 14 ključnih preporuka govori o potrebi izrade novog zakona o VSTV-u.

Kako god, saga o VSTV-u i njegovim članovima se nastavlja.

Oslobodjenje.ba

Related posts

Leave a Comment