POLITIKA PRIVATNOSTI

POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

 

Ova Politika privatnosti služi da vam objasni koje podatke prikupljamo o vama i kako koristimo te podatke, kao i da vam pružimo sve druge bitne informacije u vezi sa vašim podacima a u vezi pretraživanja i ostavljanja komentara na našem sajtu :

PRAVDA-ISTINA (https://pravda-istina.org)

Na portalu “ PRAVDA-ISTINA” u okviru funkcije ostavljanja komentara na vesti na sajtu, ” PRAVDA-ISTINA” omogucava korisnicima da ostave komentare na vesti na sajtu sa sadržajem koji sami definišu kao i pod imenom-pseudonimom koji sami odreduju.

Stoga u vezi ostavljanja komentara, u skladu sa vašim pravom na slobodu istraživanja, vi sami birate koje cete i da li cete vaše licne podatke uciniti dostupnim javnosti i da li cemo mi uopšte imati vaše licne podatke. Pored tih informacija u vezi sa komentarima koje vi ucinite javnim na našem portalu, beleži se i vreme i datum komentara kao i IP adresa sa koje je komentar postavljen.

Svi navedeni podaci prikupljaju se iskljucivo u svrhu omogucavanja pretraživanja našeg sajta i ostavljanja komentara na vesti.

Samim pristupom sajtu i ostavljanjem komentara vi prihvatate Pravila korišcenja kao i ovu Politiku privatnosti, koji su istaknuti na samom sajtu.

Pored toga, vaše podatke obrađujemo na osnovu našeg Legitimnog interesa da bismo otkrili i uklonili greške i tehnicke probleme koji se mogu javiti u vezi sa pretraživanjem sajta. Takode vaše podatke po istom osnovu možemo obradivati i u slucaju eventualnih zloupotreba naloga kao i sprecavanja istih na komentarima.

Ovo ukljucuje i blokiranje komentara koji krše naše Pravila korišcenja i relevantne zakonske propise. Na kraju vaše podatke možemo otkriti ili podeliti sa odredenim državnim organima ako se to od nas zahteva na osnovu zakona. Takode iste možemo otkriti i na osnovu na zakonu utemeljene, pisane, sudske ili druge odluke državnog organa kojom se na osnovu relevantnih propisa može omoguciti uvid u Licne podatke.

Kako bi vam omogucili neometano korišcenje sajta mi saradujemo sa pojedinim poslovnim partnerima. Oni mogu postavljati svoje reklame – oglase ili svojih klijenata sa kojima imaju ugovore a vi svojevoljno odlučujete da li ćete klikom na reklamu posjetiti i tu web lokaciju.

U vezi sa vašim komentarima čuvamo samo odredene informacije, koje smo dužni da cuvamo na osnovu zakona tokom perioda koji je istim propisan kao minimalan period zadržavanja. S tim što tekst komentara ostaje sacuvan u online arhivi vesti zajedno sa tekstom vesti.

Na našem sajtu ne nalaze se kolacici trećih lica, koje biste morali posebno prihvatati i davati im bilo kakve dodatne dozvole te smo u tom pogledu sigurniji i pouzdaniji od većine drugih portala.

U svakom trenutku ako smatrate da je potrebno, možete uložiti prigovor u vezi sa obradom vaših licnih podataka, nacionalnim telima za zaštitu licnih podataka u vašoj zemlji.

” PRAVDA-ISTINA” portal zadržava pravo da promeni ili modifikuje ovu Politiku. O važnim promenama i dopunama možemo obavestiti korisnike putem e-maila ili objavljivanjem na portalu. Korišcenjem bilo kog sadržaja na “ PRAVDA-ISTINA ” portalu smatra se da ste upoznati sa najnovijim pravilima o uslovima korišcenja kao i politici privatnosti.

Ova politika privatnosti stupa na snagu 01.01.2020.