AKTUELNOSTI KRIMINAL REGION 

Političko pravosudna mafijaška hobotnica

Tegeltijo, nemoj nas u zdrav mozak, jer zašto si onda u filmu “Potkivač” rekao Nerminu: “Ja sam u ponedjeljak u Sarajevu, ti ćeš meni donijeti to što imaš za Tužilaštvo pa ću ja vidjeti”…

 

Nekoliko dana traje mlako, bolje reći konformističko ponašanje Delegacije EU u Bosni i Hercegovini i Misije OSCE-a u BiH povodom najnovijeg nezakonitog ponašanja predsjednika VSTV-a BiH Milana Tegeltije. Iako Tegeltija u kafani u Banjaluci, na oči i uši svih nas, kao predsjednik VSTV-a BiH i sudija Osnovnog suda u Banjaluci prima stranku u predmetu sa kojim nema niti smije imati ikakve veze, te stranci govori koje podatke da mu dostavi da bi Tegeltija dalje vidio tu stvar, ovdašnji službenici Evropske unije i OSCE-a sve to samo posmatraju.

Gospodo iz EU i OSCE-a, vaše negativno ponašanje me neodoljivo podsjeća na hrsuza Halilčića, lika iz nekada poznate televizijske serije “Tale”, snimljene u produkciji TV Sarajevo daleke 1979. godine. Taj Halilčić je volio sebe zvati Europljaninom i intelektualcem, pa je imao poštapalicu “ja kao Europljanin i intelektualac”, a u stvarnosti je bio sve suprotno tome, obična seoska skitnica.

E kao taj Halilčić, i vaši ovdašnji službenici samo govore da su “Europljani i intelektualci” te, kad je o pravosuđu riječ, nastoje održati privid sopstvene mirisne neutralnosti (mi bismo ovdje rekli, nit’ smrde nit’ mirišu) i diplomatske suzdržanosti. A i kad reaguju, kao 28. maja 2019. godine, najbolje je da to nisu učinili. Kažem ovo zbog toga što se u pismu koje su VSTV-u BiH tog datuma uputili šef Delegacije EU u BiH i šef Misije OSCE-a u BiH gotovo samo što ne daje otvorena podrška Milanu Tegeltiji. Tako ova dvojica šefova rekoše u pismu da je VSTVBiH izradio i usvojio veći broj veoma važnih reformi u 2018. godini. Kojih, to nije pojašnjeno u pismu, ali se umjesto toga od “Europljana i intelektualaca” izražava zabrinutost zbog “pojava koje negativno utiču na provođenje tih reformi, a vezane su za oblasti podnošenja imovinskih kartona i ocjenjivanje rada”. Ovim se htjelo reći da je VSTV, sa sve Tegeltijom na čelu, učinio navodno dobru stvar, iako nije. Gospodo “Europljani i intelektualci”, vi nikako da se naučite nečemu što je abeceda vladavine prava, za koju se verbalno tako zdušno zalažete.

Ako istinski želimo vladavinu prava, onda moramo imati u vidu osnovnu funkciju ustava. Za nju se u nauci ustavnog prava kaže da se ogleda u tome “da isključi samovolju državne vlasti i zavede vladavinu objektivnog prava. Kad postoji ustav, nosioci vlasti više nisu svemoćni, nego je sva njihova moć u ustavu određena, a oni je mogu vršiti samo u granicama ustava”.

Ovakvo poimanje osnovne funkcije ustava, a time i vladavine prava, govori nam da nosioci zakonodavne vlasti u zakonima ne mogu propisivati nešto što ne dozvoljava ustav, dok ostale grane vlasti, pa i pravosudna, kada donose svoje podzakonske propise, ne mogu u tim propisima da uređuju društvene odnose za koje nisu ovlašteni ustavom, a ni zakonom.

Kad to prenesemo na teren vaše zabrinutosti za “oblast podnošenja imovinskih kartona i ocjenjivanje rada”, to, gospodo “Europljani i intelektualci”, znači da niko normalan nema ništa protiv toga da javnosti budu dostupni imovinski kartoni svih naših sudija i tužilaca. Ali pošto se tim uvidom ne samo daje pravo javnosti već se nameće i obaveza VSTV-u BiH da te podatke učini dostupnim, a sudija se obavezuje da trpi uvid u svoj imovinski karton, u takvom slučaju to se sve mora prethodno propisati zakonom. Zašto? Pa jednostavno zato što se subjektivna prava i obaveze propisuju ustavom i zakonom, a podzakonskim propisom, pa i propisom VSTV-a BiH, može se samo urediti način ostvarivanja prava i obaveza. To je takođe abeceda konstitucionalizma i vladavine prava, pa zato vi “kao Europljani i intelektualci” ne možete nazivati reformom to kada VSTVBiH ta prava i obaveze hoće da nezakonito propiše svojim pravilnikom.

Umjesto što dajete podršku takvom kršenju zakona od VSTV-a BiH, bolje bi bilo da javno osudite Parlamentarnu skupštinu BiH što godinama uporno neće da donese zakon kojim bi javnosti otvorila imovinske kartone domaćih nosilaca pravosudnih funkcija.

Osim toga, vi se ovakvim svojim saopštenjima diskretno miješate u rad Suda BiH jer se, kako je najavljeno, VSTVBiH treba da obrati tom sudu (mada bi o zakonitosti Pravilnika VSTV-a trebao da odlučuje Ustavni sud BiH) da odluči da li VSTVBiH može svojim pravilnikom da propisuje subjektivna prava i obaveze vezane za uvid javnosti u imovinske kartone sudija i tužilaca. Ovakva vaša saopštenja, u vidu vaše zabrinutosti za “oblast podnošenja imovinskih kartona”, diskretna su poruka Sudu BiH da odluči u korist zahtjeva VSTV-a BiH, iako je Pravilnik VSTV-a o uvidu u imovinske kartone sudija i tužilaca očigledno nezakonit iz razloga na koje sam prethodno lapidarno ukazao, što jednako vrijedi i za nezakonite Kriterijume VSTV-a BiH o ocjenjivanju sudija.

Umjesto ovakvog ponašanja, vi biste “kao Europljani i intelektualci” trebali da povedete računa i osudite jednu izopačenu i po naše društvo bolesnu pojavu, koja uzima sve više maha.

Vi ste, siguran sam, ovih dana vidjeli film koji se može nazvati “Potkivač”. Čuli ste i vidjeli da se u tom filmu Milan Tegeltija kao predsjednik VSTV-a BiH i sudija Osnovnog suda u Banjaluci upustio u neprimjeren i zakonom zabranjen kontakt sa jednom strankom, rekavši joj: “Ja sam u ponedjeljak u Sarajevu, ti ćeš meni donijeti to što imaš za Tužilaštvo pa ću ja vidjeti”.

E sad, povežite ovo sa činjenicom da je ubrzo zatim Tegeltija počeo da našu javnost tuče u zdrav mozak (da ne kažem naš pravi izraz), navodeći sljedeće u svojoj izjavi, koju 28. maja 2019. godine prenosi Dnevni avaz: “Ja o predmetu nisam pričao, niti sam govorio bilo kome da ću na predmet da utječem”, te da je, nakon što mu je Nermin Alešević u kafani izložio svoj problem, prvo rekao Aleševiću da mu ne može ništa pomoći, a da to nije objavljeno.

Tegeltijo, nemoj nas u zdrav mozak, jer zašto si onda u filmu “Potkivač” rekao Nerminu: “Ja sam u ponedjeljak u Sarajevu, ti ćeš meni donijeti to što imaš za Tužilaštvo pa ću ja vidjeti”. Ali ‘ajde što nas Tegeltija u zdrav mozak (udružen sa VSTV-om BiH), al’ što to čini najprije Milorad Dodik, dajući i pored svega toga podršku Tegeltiji, nakon čega uskače Udruženje sudija Republike Srpske, zatim Udruženje tužilaca RS-a, a potom i RTRS koja u kontinuitetu i bez greške prenosi samo ovakve Tegeltijine ili Tegeltiji naklonjene izjave i kvazidemantije. E to je suštinska priča, o čemu sam, kada je riječ o RTRS-u, već pisao u mojoj kolumni “Tegeltizovanje medija”, objavljenoj u Oslobođenju. Isto ponašanje je više nego očigledno i u jednom privatnom mediju u Federaciji BiH, koji je vama “kao Europljanima i intelektualcima” itekako poznat. Kad sklopite ove kockice u mozaik, očigledna je pravosudno-politička hobotnica koja nas… u zdrav mozak ne samo sada, nakon filma “Potkivač”, nego ima već više godina.

To, dakle, vi “kao Europljani i intelektualci” treba da prepoznate (sa sve gospodinom Rajnhardom Pribeom), da to kažete i da javno osudite toliko očiglednu isprepletenost ovdašnjeg pravosuđa sa ekonomskim i političkim moćnicima i njihovim medijima. Ako nećete ili ne možete, onda, molim vas “Europljani i intelektualci”, nemojte nas barem vi u zdrav mozak. Jer, scenario ove hobotnice je više nego jasan i suština mu je ne samo u tome da se ljudi ne bune već i u bestidnom pokušaju preumljivanja naših ljudi, kojima se, zarad ličnih interesa, želi poturiti (prevesti ih žedne preko vode) da se nije desilo ono što su ti ljudi tako jasno i vidjeli i čuli u filmu “Potkivač”. Ovakvim načinom moćnici naše ljude pretvaraju u onog muža koji je zatekao svoju ženu in flagranti, a ona ga i nakon toga ubjeđuje da on ne treba vjerovati svojim očima već njoj.

Milan Blagojević (sudija Okružnog suda)

Related posts

Leave a Comment