POLICIJA SLUŽI MAFIJU

POLICIJO, POLICIJO

 

Narod vas plaća, nemojte da narod tone zbog vas i vašeg nerada. Bolje vam je zaslužiti da vas narod Cvijećem obasipa nego da dopustite da Milokrad Dodik zvani RONHIL sve opljačka pa da vas narod Vilama, Motikama i Fekalijama obasipa!

Ostavite se vi pljačkaša jer POLICIJA uvijek mora biti uz svoj narod i nijedna politička partija i organizacija se ne smije izdizati iznad vas.

Vi treba da ste POLICIJA u zaštiti poštenog Gradjanina, Seljaka, Radnika i Težaka!!!

POLICIJO, vi ste Narodni a Narod je vaš i ne izazivajte SUKOBE I RAT, jer su vaša djeca uz narod naš, a djeca se ne tuku pendrecima i ne istjeruju iz avlije!

U koliko ste zaboravili ko ste, koje su vam dužnosti, onda je vrijeme da ponovo ponovite gradivo jer bolje vam je na vrijeme da stanete na stranu prava i pravde nego da se obilježite kao izdajnici naroda svog!

Policija je služba javne uprave kojoj je povjereno čuvanje javnog reda i poretka. Također pojam označava i zgradu u kojoj se nalazi ta uprava. Policija građanima pruža zaštitu njihovih temeljnih ustavnih prava i sloboda i zaštitu drugih ustavom zaštićenih vrijednosti.

Related posts

Leave a Comment