AKTUELNOSTI KRIMINAL REGION 

OTVORENA ISTRAGA PROTIV KOMESARA MEVLUDINA HALILOVIĆA

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, otvorilo je istragu protiv policijskog komesara MUP-a Kantona Sarajevo Mevludina Halilovića i drugih pripadnika MUP-a KS, zbog osnova sumnje, da su počinili krivično djelo „Saučesništvo“ iz člana 31. KZ F BiH, a u vezi sa krivičnim djelima „Nanošenje teških tjelesnih povreda“ iz člana 172. stav 1. i 4. KZ F BiH u vezi sa krivičnim djelom „Zlostavljanje u obavljanje službe“ iz člana 182. KZ F BiH, krivično djelo „Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja“ iz člana 383. stav 1. KZ F BiH u vezi sa krivičnim djelom „Nesavjestan rad u službi“ iz člana 387. stav 1. i 2. KZ F BiH – doznaje portal Max Magazin…

 

Krivični predmet protiv policijskog komesara MUP-a KS Mevludina Halilovića formiran je 29.11.2018. godine, zbog sumnje, da je zajedno sa drugima ostvario slijedeći kontinuitet krivično – pravnih radnji „modus operandi“:

ŠTO SU:

 

Dana 26./27. oktobra 2018. godine, preduzimajući aktivnosti i radnje u okviru istrage o ubojstvu dvojice pripadnika kantonalnog MUP-a Sarajevo Šehović Adisa i Vujinović Davora, koji su života lišeni istoga dana oko 04:15 sati, djelovanjem iz vatrenog oružja, te privodeći i provodeći mjere i radnje nad uhićenima u okviru ubistva dvojice pripadnika MUP-a Kantona Sarajevo Adisa Šehovića i Davora Vujinovića, nastavili, da kontinuirano i permanentno preduzimaju i provode protivpravne i protivzakonite aktivnosti i radnje nad uhićenima, na način da su:

Dana 26./27. oktobra 2018. godine, a nakon što su se na poziv policijskih službenika Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) dobrovoljno predali Miloš Obradov, Stefan Samardžija i Srđan Sokolović, a nakon čega su policijski službenici Agencije navedena lica predali na daljnje postupanje pripadnicima MUP-a Kantona Sarajevo uz Zapisnik o predaji lica na kome je konstatovano, da nema povreda, te nakon što su Obradov Miloš, Samardžija Stefan i Sokolović Srđan uvedeni u prostorije MUP-a Kantona Sarajevo, te odmah po zatvaranju vrata, lica u tamnim uniformama (pripadnici MUP-a KS), koja su nosila maske na licu, postupajući u namjeri, da nanesu teške tjelesne povrede licima, koja su od strane SIPA-e na daljnje postupanje policijskim službenicima MUP-a KS i predani, počela da udaraju Obradov Miloša, Samardžiju Stefana i Sokolović Srđana, stisnutim pesnicama, nogama i čizmama u vremenskom kontinuitetu u trajanju od 15 minuta, nanijevši im na taj način teške tjelesne povrede u predjelu glave, leđa i stomaka, a koje povrede su rezultirale lomovima, obilnim krvarenjem iz usta i nosa, te podlivima.

Te nakon toga, lica Obradov Miloš, Samardžija Stefan i Sokolović Srđan su od strane pripadnika MUP-a Kantona Sarajevo odvedeni u posebne prostorije, gdje su „kriminalističko – operativne radnje prikupljanja dokaza“, nastavljene na način, da su pripadnici MUP-a KS oštećene Miloša Obradova, Stefana Samardžiju i Sokolović Srđana natjerala da skinu pantole i donji veš, te u namjeri, da im nanesu još teže tjelesne povrede i duševne patnje, kliještima testise i uši gnječili, udarali po glavi, da bi ih zatim natjerali, da se nagnu naprijed, usljed čega su drvenim palicama po zadnjici udarani, oštećene na vjerskoj i nacionalnoj osnovi vrijeđali, pištoljima u predjelu glave udarali, nesterilisanim iglama po tijelu ubadali, prijetivši istima odsjecanjem udova i likvidacijom, da bi zatim, oštećenima biber sprej u ista prskali i elektrošokerima po tijelu udarali, koje su prethodno sve opisane krivično-pravne radnje trajale sve do jutra 27.10.2018. godine, kada su oštećeni Obradov Miloš, Samardžija Stefan i Sokolović Srđan na slobodu pušteni.

Da bi prethodno Bojanu Veselinoviću, odvjetniku oštećenih, pripadnici MUP-a KS obećali i obećanje istome dali, kako „Milošu Obradovu, Stefanu Samardžiji i Sokolović Srđanu ništa neće faliti i da im nitko izjave neće uzimati“, postupajući u namjeri, da od navednih lica bez prisustva odvjetnika iskaz iznude, iako iz Zapisnika o saslušanju osumnjičenog Obradov Miloša i dr., proizlazi, da su pripadnici MUP-a KS prinudno uzimanje izjave ipak pokušali, na način da su OSL izjavu uzela „sama od sebe“, gdje su na kraju konstatovali, kako privedeni nemaju nikakvih primjedbi na postupanje OSL MUP-a KS, koji Zapsinik su potpisali samo inspektori MUP-a KS, na čijem Zapisniku potpisa onih koji su mučeni nema!

Dakle, postupajući kontinuirano u namjeri, u prethodno opisanom činjenično-optužnom supstratu, svjesni svojih djela i htijući njihova izvršenja, združeno i pojedinačno, počev od 26.10.2018. do 27.10.2018.godine, preduzeli protivpravne aktivnosti i protivpravne radnje nad oštećenim Obradov Milošem, Samardžija Stefanom i Sokolović Srđanom, izvrgnuvši ih teškim tjelesnim povredama i duševnim patnjama, a čiji „modus operandi“ (krivično-pravni slijed) je dosegao toliki stepen i intenzitet, da se može govoriti o izravnom kršenju, i to:

1.) Člana II/3. b) Ustava Bosne i Hercegovine i članom 3. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, odnosno pravo lica, da ne bude podvrgnuto mučenju niti nečovječnom ili ponižavajućem tretmanu ili kazni. Ovakav nehuman postupak u kojem su bili podvrgnuti privođeni i ispitivani i prebijani u MUP-u KS u konkretnom slučaju dostigao je potreban stepen jačine, da bi se moglo govoriti o kršenju člana 3. EKLJP;

2.) Člana II/4. Ustava Bosne i Hercegovine i članom 14. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, odnosno, pravo uživanja prava i sloboda bez diskriminacije po bilo kojem osnovu kao što je pol, rasa, boja, jezik, vjera, političko i drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno porijeklo, povezanost sa nacionalnom manjinom, imovina, rođenje ili drugi status, jer su privođeni vrijeđani i premlaćivani po vjerskoj i nacionalnoj osnovi.

Komesar Mevludin Halilović odgovaran je, jer je znao za prethodno navedeni „modus operandi“, te niti do dana današnjega nije pokrenuo po službenoj dužnosti proceduru utvrđivanja odgovornosti policijskih službenika, učinivši sve, da zataška postupanje OSL MUP-a KS u odnosu na prethodno navedeno.

Istraga je proširena i na okolnosti postupanja prema uhićenom Srećku Trifkoviću, kojeg su pripadnici MUP-a KS letvom dok je bio u lisicama vezan tukli.

Podsjećanja radi, brojni mediji su i ranije pisali, da su u okviru istrage o ubistvu dvojice sarajevskih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića, mnogi od strane pripadnika MUP-a KS brutalno bili isprebijani, pa na slobodu pušteni, od mnogih uhićenih su pripadnici MUP-a KS iskaz iznuđivali, kako bi „riješili“ slučaj ubistva sarajevskih policajaca, dok danas mnogi ni sami ne vjeruju, da su Obradov i Trifković počinitelji ubistva sarajevskih policajaca, te da je na sceni kreiranje istih epizoda kao i u predmetu „Dženan Memić“, optuženje drugih Ljuba Seferovića.

Naime, na današnjoj sjednici Vlade KS, komesara MUP-a KS Mevludina Halilovića Vlada KS također je jednoglasno negativno ocjenila, nakon čega se ispred Vlade KS okupio veći broj naoružanih policajaca. Halilović je prethodno od strane Nezavisnog odbora također jednoglasno negativnom ocjenom ocjenjen.

„S obzirom na činjenicu da se više naoružanih pripadnika policije nalazi ispred zgrade Vlade KS. Došlo je do zloupotrebe u unutrašnjim strukturama MUP-a KS. Pozivamo službenike da se ponašaju u skladu sa zakonom. Ovo predstavlja demonstraciju sile i prijetnju. Neka svoje ponašanje usklade sa zakonom”, rekao je ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo – Admir Katica.

“Rekao sam da je policijski komesar manipulisao i zloupotrijebio svoj položaj. Morao je imati na umu da je na ovaj način doveo osjećaj ukupne sigurnosti građana”, rekao je Katica.

Josip Šimić-Đinđić

Related posts

Leave a Comment