AKTUELNOSTI KRIMINAL REGION 

Mafijaški teroristički režim je objavio rat narodu

Korupcija u policiji, tužilaštvima, sudovima, vladi itd, velika je barijera za utvrđivanje činjenica u vezi sa ubistvima i likvidacijama.

Nažalost, sve institucije imaju više politička, nego profesionalna obilježja.
Suština ubistava je da jedna glava vrijedi koliko i jedan metak.
Žalosno je što vlast ne razumije da sljedeći može biti bilo ko od nas.
Godinama je režim sastavni dio mafije i to je bila “javna tajna”.
Sitni znaci toga, kao što je bilo javno priznanje glavnog republičkog tužioca da je za procesuiranje “krupnih” riba potrebna i potitička volja nisu bili dovoljni da većina građana shvati da upravo političari sabottiraju istrage i kažnjavanja odgovornih jer su suštinski njihovi ortaci.
Otkrivanjem “crne knjige” pred kamerama od strane dodik milorada i saopštavanjem da će njegovi ljudi u institucijama morati da se bore protiv onih koji budu zapisani u toj knjizi, režim se do kraja ogolio i povukao znak jednakosti između sebe i mafije.

Related posts

Leave a Comment