AKTUELNOSTI KRIMINAL REGION 

Ko je zaista bio u Kući; Ko je prebio Davida tupim predmetima; Kako je dospio u vodu; Vrijeme Smrti i zašto MUP iznosi neistine

MUP RS se teško obrukao, doveo u situaciju da bude optužen za prikrivanje teškog krivičnog djela; Potom i za svjesno kriminalizovanje Osobe koja je, po svemu sudeći, brutalno prebijena i potom bačena u vodu, nakon čega je smrtno stradala i još dugi niz drugih nedjela.

Žurba Vrha policije da samo dva dana (26.03.2018.), nakon što je nađeno tijelo Davida Dragičevića (24.03.2018; nestao u noći sa 17/18.03.2018.), iziđe u javnost i optuži ga da je pljačkaš je ispod svakog profesionalnog i ljudskog nivoa. Morbidno je.
Uz to, njihovo istrajavanje na laži da “nema elemenata krivičnog djela” (iako je obdukcijom utvrđeno da je udaran “tupim predmetima”, što jeste krivično djelo, samo po sebi); Da se “utopio”, iako nisu utvrdili kada je i kako pao u vodu, niti je utvrđeno tačno Vrijeme Smrti (što je ključno za ovaj slučaj), niti je utvrđeno kako su mu nanesene povrede i čime…, otvara ogromne sumnje da nije samo diletantizam dijela istražilaca u pitanju.
Zbog toga, posebno zbog prikrivanja činjenica da su u Kuću, koja je navodno opljačkana Kobne noći, ušle još dvije osobe, osim Lica, za koje MUP RS tvrdi da je David Dragičević, sve informacije koje je saopštila ta institucija teško se mogu prihvatiti istinitim, već samo manipulativnim: Mješavina neistina, poluistina i poneke istine.
Da bi se ovaj slučaj razriješio esencijalno je razjasniti Četiri Situacije: Šta se tačno desilo u Kući/oko Kuće u navedenih 50 minuta, Ko je sve ušao u Kuću i kojim povodom; Čime su nanesene povrede Davidu; Način na koji je dospio u vodu i tačno Vrijeme Smrti, što je i zakonska obaveza patologa, koju on nije izvršio.
Kuća
Vrh MUP-a RS je ustvrdio da je David Dragičević provalio u Kuću u naselju Lauš u Kobnoj noći u 02 časova i 52 minuta, a napustio je u 03 časova i 42 minuta, što svjedoči da je u njoj ili oko nje proveo 50 minuta!
Vrh MUP-a RS nije saopštio da je četiri minuta iza Davida (ako je to uopšte bio David) ušla još jedna Osoba (02 časova i 56 minuta), a u 03 časa i 09 minuta i Treća Osoba.
Snimci koje sam objavio potvrđuju navedeni tajming, a četvrti Klip svjedoči da je Osoba, za koju je MUP ustvrdio da je David, taj prostor napustila u 03 časa i 42 minuta!
Ako Osoba koja prva ulazi u Kuću zaista jeste David, ostaje otvoreno pitanje kako Druge dvije Osobe, koje su, nesporno, stanovnici te kuće, nisu primijetili provalu/provalnika i odmah alarmirali policiju?!
Provala je prijavljena 18.03.2018. oko podne.
Naravno, postoji mogućnost da se Osoba, za koju MUP RS tvrdi da je David, pritajila jedno vrijeme iza kuće i da je, nakon ulaska njenih vlasnika, izvršila provalu!!!
Ta mogućnost postoji, ali se mora dokazati; Kao što se mora razjasniti i zašto pas nije lajao, kada je Nepoznata osoba prišla kući!!! I ko i zašto pali svjetlo u prolazu (Klip 4) kada je Osoba već na ulici/odlazi – Da li je to učinjeno zbog kamere?!
Postoji i mogućnost da su vlasnici Kuće zatekli osobu kako pljačka pa se teško sukobili sa njom, što bi, jednim dijelom, obrazložilo zbog čega ta Osoba hramlje, nakon što izlazi iz Kuće.
Naravno, ta Osoba mogla se povrijediti i tokom boravka u Kući/oko nje!
Čak i da Osoba koja prva ulazi u Kuću jeste David, i da jeste opljačkao Kuću (što je gotovo nerealno) to ni dalje ne razjašnjava način na koji je dospio u vodu, način njegove smrti, ni njeno vrijeme, kao ni povrede, koje je imao po cijelom tijelu. I koje su nanesene tupim predmetom, a potrebno je otkriti ko ih je nanio i čime.
Šta ako Osoba koja prva ulazi u Kuću nije David?!
Međutim, šta ako Osoba, koja prva ulazi u Kuću, nije uopšte David Dragičević?!
MUP nije saopštio da je izuzeo bilo kakve dokaze iz Kuće (otisci prstiju, ostale materijalne dokaze…) i dokazao da to zaista jeste bio David.
Ako Osoba koja prva ulazi u Kuću u 02.52. i iz nje izlazi u 03.42 časova nije David Dragičević, onda je MUP RS dodatno teško obmanuo javnost i na djelu je, nesporno, Prikrivanje zločina, veoma širokih razmjera.
Jer je u tom slučaju sva priča oko Kuće, koju je plasirao MUP RS, samo Odvlačenje Pažnje!!! Kao što je to Kriminalizacija Davida u prvom slučaju (ukoliko je On zaista bio u Kući)!
Razog za to bilo bi prikrivanje stvarnih događaja te noći koji su doveli do smrti Davida Dragičevića, po svemu sudeći njegovog Ubistva.
Jednostavnije rečeno, ako David nije bio u Kući u navedeno vrijeme, sasvim je realno da je već tada bio likvidiran ili, pak, premlaćivan, pa potom likvidiran na sasvim drugom mjestu u Banjaluci.
Da li zbog toga nije rečeno Tačno Vrijeme Smrti?!
Bilo bi to i svjedočanstvo da neko iz samog Vrha MUP-a RS već danima vodi Velliku Akciju Prikrivanja Zločina!
Odgovori neophodni
Nije mi cilj da ikog direktno optužim za ubistvo/učešće u njemu/njegovo prikrivanje, ali je ponašanje dijela Vrha MUP-a RS u tolikoj mjeri neprofesionalno, prepuno grešaka, rupa u radnjama i izjavama, (svjesno) amatersko, vrlo manipulativno…, u jednom dijelu i morbidno…, da stvara orgoman broj sumnji u njihovo djelovanje i nekolicinu pojedinaca iz vrha te institucije teško kompromituje.
Isto tako nije mi cilj da za bilo šta optužim vlasnike Kuće, jer ne bilo preveliko iznenađenje da su i oni, na neki način, možda predmet manipulacije.
Na njih i njihovu Kuću ukazano je iz MUP-a RS i to je bitno naglasiti. Na taj način, oni su dovedeni u žižu interesovanja, tako da bi i njihov primarni cilj trebalo biti razjašnjenje dešavanja u i oko Kuće.
Cilj mi jeste učiniti sve da se ovaj slučaj razriješi i da se utvrdi tačan način smrti Davida Dragičevića – da li je pretučen, pa bačen u vodu, gdje se udavio, da li je pretučen pa udavljen u vodi ili je sve samo splet tragičnih okolnosti (iako je ova treća mogućnost sada već samo u domenu teorije); Cilj mi jeste da se utvrdi Tačno Vrijeme Smrti; Cilj mi jeste da se utrvdi težina povreda nanesenih Davidu i mehanička sredstva kojim su one nanesene. I ko mu ih je nanio i zašto.
David Dragičević imao je samo 21 godinu, postoje opravdane sumnje da je ubijen, zbog toga se nikako ne smije dozvoliti da se ovaj slučaj bez detaljnog razrešenja i preciznih objašnjenja svih spornih činjenica adaktira.
Slobodan Vasković

Related posts

Leave a Comment