AKTUELNOSTI KRIMINAL REGION 

Gomila pitanja o prikrivanju zločina – bez odgovora

Jovanka Bošnjak je 21.03.2018. godine izjavila da je čula vrisku, potom ustala i  vidjela “grupu od petnaeestak ljudi od kojih je njih desetak tuklo nekog momka koji je ležao na asfaltu, tako što su ga šutirali nogama na sred ulice u kojoj ona živi”. 

Jovanka Bošnjak je u izjavi 21.03.2018. godine, datoj u PU Banjaluka, vidjela da su “momka koji je ležao na zemlji, nekoliko njih koji su stajali digli i svi su se zajedno uputili prema Raiffeisen banci”. Još je navela da je galamu začula iz pravca Tehničke (Metalske, op.aut.) škole i parkinga, te da je ona vidjela kako su išli iz tog pravca prema toj ulici gdje su tog momka oborili na asfalt i potom tukli”. Navela je da je “sve što je vidjela moglo biti između 02 časa i 15 minuta i 02 časa i 30 minuta”.

Pitanja glase:

-Zašto već tada nije pokrenuta istraga o mogućoj otmici Davida Dragičevića, jer je Jovanka Bošnjak dala pomenutu izjavu u periodu (18.03.-24.03. o.g.), kada se tragalo za njim?
-Zašto Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova RS, nije na sjednici Narodne skupštine 10. maja ni pomenuo ovu izjavu, već je eksplicitno tvrdio da nikakve tuče iza Metalske škole nije bilo, iako je tada morao biti upoznat sa izjavom Jovanke Bošnjak?
Jovanka Bošnjak je izjavila da je sve što je vidjela “moglo biti” između “02 časa i 15 minuta i 02 časa i 30 minuta”, što znači da je moglo biti i prije i poslije tog vremena, ali ste potpuno isključili bilo kakvu mogućnost “poslije tog vremena”, iako u drugim izjavama prihvatate odstupanja i od pola sata.

-Možete li objasniti vašu logiku?

-Dana 24.04. saslušani su, kako tvrdite, maloljetni M.D. i S.N., koji su, kako navodite, sjedili kobne noći 17/18.03. pred RK “Boska” na betonskoj kocki i pozdravili se sa Davidom, koji je naišao u 02 časa 24 minuta i 52 sekunde.
Tek 16.05. našli ste, kako tvrdite, maloljetnog B.L., koji je potvrdio da su M.D. i S.N. te noći bili u klubu “Del Kapo”!
Zašto vam je trebalo toliko dugo vremena za pronalazak svih tih svjedoka i da li su zaista na betonskoj kocki sjedili M.D. i S.N.? Ili su sjedile punoljetne osobe?
Ako su to bili zaista M.D. i S.N. da li ste ih pitali znaju li ko su dva NN lica da li ste ih pitali znaju li ko su dva NN lica što su sjedili preko puta njih i dali u dva navrata svjetlosne signale, prema Jevrejskoj ulici, neposredno prije i nakon pojavljivanja Davida na Trgu? 
Ako su to bili zaista M.D. i S.N. da li ste ih pitali znaju li ko su dva NN lica što su presrela Davida u 02 časa 25 minuta 15 sekundi, a potom ga nasilno pribili uza zid “Office shoes” i držali duže od četiri minuta? da li bi ih prepoznali?
Ako su to bili zaista M.D. i S.N. da li ste ih pitali znaju li ko je NN osoba što šepa, prilazi im sa rukama u džepovima, a potom odlazi i od Nekog uzima kesu, koju predaje Mladićima što su sjedili na klupi preko puta betonske kocke?
Ako su to bili zaista M.D. i S.N. da li ste ih pitali znaju li šta se dešavalo u Jevrejskoj ulici poslije 02 časa 29 minuta 37 sekudni, jer su oni otišli upravo tom ulicom u to vrijeme?
Gdje su snimci sa kamera video nadzora iz objekta “Del Kapo”?
Da li su uopšte izuzeti ili su prebrisani? Ili su izuzeti, pa uništeni?
Gdje su snimci kamera video nadzora sa objekta “Office shoes”? Da li su uopšte izuzeti ili su prebrisani? Ili su izuzeti, pa uništeni?
Gdje su snimci kamera video nadzora iz prolaza koji vodi iz Gospodske ulice u ulicu Kralja Petra Prvog Karađorđevića?
Da li su uopšte izuzeti ili su prebrisani? Ili su izuzeti, pa uništeni?
Zašto je snimak sa kafea “City” odsječen i počinje tek od 02 časa 19 minuta i 04 sekunde? Šta se na njemu vidjelo prije tog vremena?
Zašto ste čekali da vam Davor Dragičević donese snimke sa video nadzora kafea “City”, 27.03.? Zašto ih niste izuzeli sa nalogom, čim je prijavljen nestanak Davida Dragičevića, 18.03. o.g.?

Gdje su snimci iz kluba “Fabrika”?

Gdje su snimci kamera video nadzora sa Hotela “Vidović”? Da li su uopšte izuzeti ili su prebrisani? Ili su izuzeti, pa uništeni?
Gdje su snimci sa kamera video nadzora sa poteza Trg Krajine – Del Kapo – Raiffeisen banka? Da li su uopšte izuzeti ili su prebrisani? Ili su izuzeti, pa uništeni?
Gdje su snimci iz Gajeve ulice? Da li su uopšte izuzeti ili su prebrisani? Ili su izuzeti, pa uništeni?
Da li smijete javno prikazati kompletan snimak sa Komercijalne banke i kafea “City”?
Zašto niste izuzeli sve računare, u koje su pohranjivani video zapisi sa nadzornih kamera, iz objekata na kojima su ti video zapisi prebrisani (kakko tvrdite protokom vremena od 30 dana) i na taj način vratili video zapise?
Vraćanje snimaka je rutinski rad svake policije, to vam je poznato?!
Da li su nestali i ti računari?
Posebno pitanje za Sinišu Kostreševića
 
-Da li si i dalje siguran da su snimci sa kamera video nadzora sa objekta “Optika Ray” zabilježile poslednji put trenutak kada se David Dragičević jasno vidi?
-Da li javnosti možeš pokazati taj snimak i vrijeme na njemu?
-Da li si siguran da su te noći kamere sa “Optika Ray” uopšte snimile Davida Dragičevića?
-Da li si saslušao Dragana Lukača zbog toga što je, na sjednici Narodne skupštine RS, 10. maja, javno slagao da dva NN lica, koja presreću Davida u 02 časa 25 minuta 15 sekundi na Trgu Krajine, 18.03., dolaze “Niz Gospodsku ulicu, iz zanatskog centra izlaze određena lica koja se vide takođe na kameri. David staje sa njima, nešto priča”, iako je sa snimaka kafea “City” potpuno jasno da ta lica dolaze iz Jevrejske ulice, a ne iz Gospodske, kako tvrdi Lukač, kao što se vidi i da su nasilni prema Davidu?

Slobodan Vasković

Related posts

Leave a Comment