AKTUELNOSTI KRIMINAL REGION 

DOKAZI DJELOVANJA INSTITUCIONALNO – KORUPTIVNE MREŽE KOJI NE DOZVOLJAVAJU DA SE KRIMINALNO PODZEMLJE U LANCU SISTEMSKE KORUPCIJE IZVUČE IZ ZAMKE U KOJU JE UPALO

U prethodno objavljenim tekstovima, naglašena je konstatacija da političko-koruptivna mreža u jednom dijelu Bosne i Hercegovine koji sam analizirao i obradio, djeluje razrađenim metodama zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, najgrubljim oblikom kršenja zakona, odnosno korištenjem državnog aparata ne u funkciji države i građana, nego radi realizacije vlastitih ciljeva…

 

U brutalnom kršenju principa vladavine prava i dovođenja onih koji nisu uvezani u lanac korupcije u stanje potpune pravne nesigurnosti, zadnja linija odbrane korupcije, ili bolje rečeno najtežeg oblika kriminala, je dio tužilaštva i pravosuđa, koji djeluju tako da više i ne ulažu trud da svoje prljave radnje prikriju, nego to čine otvoreno i prkose pravnoj državi s osjećajem potpune dominacije i moći do koje su došli prisvajanjem državnog aparata i ovlaštenja koja im daje položaj na koji ih je instalirala koruptivna mreža.

Fotografija Fadil Sarajlic - Košmar jednog vremena.
Javna uprava može postupati samo u okviru zakona i nikako ne posjeduje prava da može zloupotrijebiti položaj na štetu drugih fizičkih i pravnih lica, u svoju korist ili u korist trećih lica. U Tuzli navedeno ne važi, pa na primjeru jednog slučaja i konkretnih dokaza, javnosti iznosim u kojem stadiju propadanja se nalazi država čiji građani se kontinuirano i svakodnevno obmanjuju isticanjem nepostojećeg napretka demokratskog razvoja i jačanja pravne države i principa vladavine prava. Opisano postupanje prijeti da bude primijenjeno na bilo kojeg građanina ili pravno lice u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, sa mogućnošću da isti metod može biti korišten u bilo kojem drugom dijelu zemlje.
Da ostvari koruptivne ciljeve, javna uprava u gradu Tuzla smatra da može postupati i bez donošenja odgovarajućeg rješenja, očitom zloupotrebom položaja, na osnovu nezakonitog zaključka, koji zatim od nadležnog organa bude poništen, ali je ovaj dio vlasti iskoristio mogućnost da odmah nakon donošenja zaključka dobije asistenciju policije i oduzme Hotelu „Tuzla“ zemljište grubom primjenom sile, a da oduzeto zemljište čak nije ni bilo navedeno u nezakonitom i kasnije poništenom zaključku.

Po tužbi suprotne strane, koja se bojala da će biti poništene posljedice nezakonitog zaključka, u upravnom sporu, Kantonalni sud u Tuzli je ocijenio da je javna uprava postupala samoinicijativno i neovlašteno, a to opet na svim jezicima u upotrebi u Bosni i Hercegovini znači zloupotrebu položaja ili ovlaštenja. Za sve ima navedeno značenje, ali ne i za Kantonalno tužilaštvo i javnu upravu, odnosno dio javnih službenika protiv kojih sam podnio krivičnu prijavu zbog postojanja više nego osnovane sumnje da su učinjena krivična djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja i Udruživanje radi činjenja krivičnih djela.

Naime, iako nije postojao bilo kakav pravni osnov za oduzimanje zemljišta, a i nezakoniti zaključak je poništen, zemljište nije vraćeno, odnosno nisu poništene posljedice nezakonitih radnji, mada je prvi čovjek Grada Tuzla 13 (trinaest) puta pismeno upozoren na nezakonite radnje javne uprave, te je zatraženo poništenje posljedica grubog nasrtaja na pravnu državu sa navođenjem člana 293. stav 1. Zakona o upravnom postupku koji utvrđuje njegovu odgovornost za (ne)zakonitost rada javne uprave.
Zemljište nije vraćeno, niti je bilo ikakvog osvrta na provedene nezakonitosti, nego je pritisak nastavljen i javna uprava je ušla u dalje oduzimanje drugog zemljišta, primjenom sile, ne osvrćući se ni na činjenicu da je za takve radnje podnijeta krivična prijava nadležnom tužilaštvu.
DANAS JE SASVIM JASNO PONAŠANJE JAVNE UPRAVE, A OBJAŠNJENJE SE NALAZI U AKTIMA KANTONALNOG TUŽILAŠTVA I GLAVNOG KANTONALNOG TUŽIOCA U TUZLI.
IMAJUĆI U VIDU DA SE RADI O STVARI OD EKSTREMNOG ZNAČAJA ZA PRAVNU SIGURNOST GRAĐANA BOSNE I HERCEGOVINE, KAO I DA KANTONALNO TUŽILAŠTVO I GLAVNI KANTONALNI TUŽILAC U TUZLI NESKRIVENO DAJU POTPUNO JASNE DOKAZE DA BRANE JAVNU UPRAVU I KRŠENJE ZAKONA, KOJE RADNJE NEDVOSMISLENO IMAJU OBILJEŽJA KRIVIČNOG DJELA ZLOUPOTREBA POLOŽAJA ILI OVLAŠTENJA, NUŽNO JE UPROŠĆENO UKAZATI DA JE GLAVNI KANTONALNI TUŽILAC ZAUZEO STAV IZ KOJEG PROIZILAZI PRAVO JAVNE UPRAVE DA VAM, KADA GOD TO ŽELI, MOŽE ODUZETI ZEMLJIŠTE, KUĆU ILI STAN, BEZ DONOŠENJA BILO KAKVOG AKTA, IZVOĐENJEM POLICIJE I PRIMJENOM SILE AKO PRUŽITE OTPOR, MOŽETE BITI IZBAČENI NA ULICU I NIKO NEĆE ODGOVARATI, NEGO ĆE VAM TUŽILAŠTVO REĆI DA IMATE PRAVO TUŽITI ORGAN UPRAVE. IAKO SE RADI O OČIGLEDNO NEDOPUŠTENIM I PRAVNO NEUTEMELJENIM RADNJAMA U FUNKCIJI KORUPTIVNE MREŽE, JAVNA UPRAVA MOŽE BEZ VAŠEG ZNANJA MIJENJATI STANJE KNJIGA, ODNOSNO KATASTARSKOG UPISA, A PO STAVU KANTONALNOG TUŽILAŠTVA, U DRUGOM SLUČAJU HOTELA „TUZLA“, SLUŽBENICI ZEMLJIŠNO KNJIŽNOG UREDA MOGU MIJENJATI STANJE ZEMLJIŠNIH KNJIGA BEZ IKAKVOG PRAVNOG OSNOVA, I OPET BEZ VAŠEG ZNANJA, PA AKO IH UHVATITE U KRIMINALNIM RADNJAMA I ONI IZBRIŠU ŠTO SU NEZAKONITO UPISALI, NEĆE ODGOVARATI ZA UČINJENE RADNJE.

A ŠTA ĆE BITI AKO IH NE OTKRIJETE?

NIJE LI PREDNJI STAV KANTONALNOG TUŽILAŠTVA I GLAVNOG KANTONALNOG TUŽIOCA ZELENO SVJETLO SLUŽBENICIMA, KOJI RADE POSAO OD IZUZETNOG ZNAČAJA ZA PRAVNU SIGURNOST, DA MOGU KRŠITI ZAKON, FALSIFIKOVATI I ČINITI DRUGE NEZAKONITOSTI, JER NEĆE BITI ODGOVORNI AKO IZBRIŠU ŠTA SU FALSIFIKOVALI, U SLUČAJU DA BUDU OTKRIVENI U TAKVIM RADNJAMA?
KRATAK ZAKLJUČAK KOJI SE MOŽE IZVUĆI IZ ŠIROKO OBRAZLAGANOG STAVA GLAVNOG KANTONALNOG TUŽIOCA U ODBRANI KORUPTIVNIH RADNJI, JE I DA GRAD, ODNOSNO OPŠTINA, IMA PRAVO ŠTITITI SVOJE VLASNIŠTVO, PA AKO STE U KUĆI I VIŠE OD 30 GODINA, A ŽELI DA VAM JE ODUZME, JER JE BEZ VAŠEG ZNANJA IZMIJENJENO STANJE KNJIGA, MOŽE IZVESTI POLICIJU, PRIMIJENITI SILU I ODUZETI VAM KUĆU, A ONDA VAS UPUTITI NA SUD POTPUNOM ZAMJENOM TEZA, JER PO ZAKONU, AKO SMATRA DA POLAŽE PRAVO VLASNIŠTVA NA VAŠOJ KUĆI, TADA GRAD MORA TUŽITI VAS, A ZA TO VRIJEME ĆETE VI BITI U VAŠOJ KUĆI, NIKAKO OBRATNO. DA LI JE JASNO ŠTA SE ŽELI PODVESTI POD ZAKONITOST I U KAKVOJ SE OPASNOSTI NALAZE GRAĐANI BOSNE I HERCEGOVINE?

ZAKON NALAŽE POTPUNO DRUGO POSTUPANJE, ODNOSNO GRAD I DRUGI NOSIOCI JAVNIH OVLASTI PO PITANJU VLASNIŠTVA IMAJU JEDNAK POLOŽAJ SA SVIM DRUGIM GRAĐANIMA, ODNOSNO NE MOGU KORISTITI JAVNE OVLASTI DA STVAR RIJEŠE U SVOJU KORIST, KAO ŠTO SU TO URADILI U SLUČAJU HOTELA „TUZLA“, NEGO SE ZA OVO PITANJE MORAJU OBRATITI SUDU, TAKO DA SAMO NA TAKAV NAČIN MOGU OSTVARIVATI SVOJA PRAVA NA VLASNIŠTVO, AKO SMATRAJU DA IMAJU TAKVA PRAVA.
U NAREDNOM PERIODU PISAT ĆU OPŠIRNIJE ŠTA SE SVE RADI U JEDNOM DIJELU BOSNE I HERCEGOVINE, KAKO SE INSTITUCIJE NA ČELU SA TUŽILAŠTVOM STAVLJAJU U FUNKCIJU KORUPTIVNE MREŽE, ALI OVOM TEKSTU PRILAŽEM DOKUMENTE IZ KOJIH ĆE SVAKOM ČITAOCU BITI POTPUNO JASNO, NA KONKRETNOM PRIMJERU, KAKO FUNKCIONIŠE INSTITUCIONALNO KORUPTIVNA MREŽA, A LICA OD PRAVNE STRUKE NAJMANJE SE MORAJU ZACRVENITI NA KOJI NIVO JE KANTONALNO TUŽILAŠTVO SROZALO PRAVO I PRAVNU DRŽAVU, BEZ IMALO SRAMA I POMISLI DA ĆE JEDNOG DANA, MOŽDA, NEKOME MORATI POLOŽITI RAČUN ZA UČINJENE RADNJE I ISMIJAVANJE STRUKE I POLOŽAJA NA KOJIM SE NALAZI. A I NALOGODAVCI NA KOJE SAM UKAZAO, ZA ČINJENJE NAVEDENIH RADNJI ISKLJUČIVO U INTERESU POSTIZANJA KORUPTIVNIH CILJEVA, MORAT ĆE POLOŽITI RAČUN, JER NA TAKVIM POSTUPANJIMA DRŽAVA NIKAKO NE MOŽE OPSTATI.

U SVOJ TRAGEDIJI JEDNOG DRUŠTVA I DRŽAVE, MORA VAM IZVUĆI I GLASAN SMIJEH ČITANJE DOKUMENATA KOJE PRILAŽEM OVOM TEKSTU: (A) PRITUŽBE NA ODLUKU POSTUPAJUĆEG TUŽIOCA KOJI JE STAO U ODBRANU PRIJAVLJENIH ZA OČIGLEDNO UČINJENU ZLOUPOTREBU POLOŽAJA (B) ODGOVOR GLAVNOG KANTONALNOG TUŽIOCA KOJI ODBIJA PRITUŽBU I (C) DOPIS KOJI SAM UPUTIO FEDERALNOM TUŽILAŠTVU SA ARGUMENTOVANIM I PRAVNO UTEMELJENIM POBIJANJEM SVAKE NAPISANE RIJEČI GLAVNOG KANTONALNOG TUŽIOCA KOJU JE KORISTIO U ODBRANI UČINJENIH RADNJI IZVRŠENE ZLOUPOTREBE, ČIME DOKAZUJEM DA JE KORUPTIVNA MREŽA, UKLJUČUJUĆI I GLAVNOG KANTONALNOG TUŽIOCA, UPALA U ZAMKU SVOJE SOPSTVENE GLUPOSTI I OSIONOSTI IZ KOJE SE NE MOŽE IZVUĆI, BEZ OBZIRA NA VRIJEME KADA ĆE SE TO DESITI. DOVOLJNO JE PROČITATI PRILOŽENI DOPIS FEDERALNOM TUŽILAŠTVU I NEMINOVNO SLIJEDI IDENTIČNA KONSTATACIJA.

I PONOVO SAM DUŽAN NAGLASITI DA U OVOM MOMENTU NEMA INSTRUMENTA DA GLAVNI KANTONALNI TUŽILAC ILI NEKO OD TUŽILACA KRIVIČNO ODGOVARA ZA POKRIVANJE KRIMINALNIH RADNJI KORUPTIVNE MREŽE, NI U SLUČAJU KADA NAPIŠE DA NEMA KRIVIČNOG DJELA U ODREĐENIM RADNJAMA, A SVIMA BUDE POTPUNO JASNO DA TO ČINI DA ZAŠTITI UČINIOCE KRIVIČNIH DJELA. NAJGORE ŠTO GA MOŽE ZADESITI JE DA BUDE SMIJENJEN, NO I U TO JE TEŠKO POVJEROVATI, JER GA ŠTITI APARAT KORUPTIVNE MREŽE I OSTVARENA KONTROLA NAD FUNKCIONISANJEM PRAVOSUDNOG SISTEMA. AKO, RECIMO, I U OČIGLEDNOM SLUČAJU PLJAČKE BANKE KAŽE DA PLJAČKE NEMA, PRAVNO JE NEĆE NI BITI, I NJEGOVA JE ZADNJA, BEZ MEHANIZMA UTVRĐIVANJA STVARNE ODGOVORNOSTI ZA RADNJE KOJE KAO TAKVE, MALA IN SE-ZLODJELA SAMA PO SEBI, ZAHTIJEVAJU OŠTRO REAGOVANJE DRŽAVE. MEĐUTIM, TO JE PODMETNUTO KUKAVIČJE JAJE PRAVNOJ DRŽAVI, KOJE STANJE ĆE KORUPTIVNO PODZEMLJE ŠTITITI SVE DOK BUDE U MOGUĆNOSTI DA TO ČINI. DA LI SU GRAĐANI BOSNE I HERCEGOVINE ŽELILI TAKVU „DEMOKRATIJU“, KOJA JE OČIGLEDNO PREŠLA U SVOJU KRAJNJU SUPROTNOST?
A KARAVANE PROLAZE. JEDINO, U OVOM SLUČAJU OSTAJE ZAPISANO.

Fadil Sarajlic – Košmar jednog vremena

Related posts

Leave a Comment