NOVOSTI 

POKRET-TREĆI BLOK : Program

POKRET – TREĆI BLOK

Dobro vam je ? Onda ništa…

Vlast je ogrezla u kriminal i korupciju. Svi resursi Republike predati su na tacni nekolicini porodica da uzmu šta im drago. Budžet je neiscrpni izvor inspiracije povlašćenim biznismenima, koji iz njega isisavaju i poslednju paru.

Zato nema za one za koje mora da bude, za boračku populaciju poslednjeg rata koji nikome nije bio potreban od tri konstitutivna naroda u BiH, pa ni drugim narodima koji žive u ovoj Državi.
Nema za one koji rade. Za one koji su svoje penzije pošteno zaradili. Za bolesne. Za socijalno ugrožene. Za obrazovanje. Za zdravstvo…

Ovakvo stanje je neodrživo. Kase su prazne. Apetiti onih koji ih isprazniše, i dalje rastu. Raste represija. Greške vlasti su sve pogubnije. Cijena koju su spremni platiti zarad svog spasa, sve je veća.

Opozicija sve to vidi i kritikuje. Ali je i sama opterećena sopstvenim greškama u prošlosti. Pitanje je koliko su se stranke koje nisu na vlasti iznutra pročistile. Moraće da dokažu svoju iskrenost i odlučnost na ključnim pitanjima. Narod više ne vjeruje bez dokaza.

U takvoj situaciji, vlada opšta apatija. Za koga da se glasa na slijedećim izborima? Ogroman broj ljudi je umoran, zgađen i letargičan. Ne vjeruju da se išta može promijeniti. Ne vjeruju da kad dođu novi, neće raditi sve isto što i oni stari. Ne vide kako mogu tome da se suprotstave. Ako imaju posao, boje se da ga ne izgube. Ako nemaju, znaju da se mora biti podoban da bi mu se oni, ili članovi njihovih familija, ikada mogli nadati.

Mi mislimo da je toga dosta. Mi nudimo alternativu. Nudimo bespoštednu borbu protiv izopačenog sistema vrijednosti – borbu protiv kriminala, korupcije, nepotizma…

ZBOG ČEGA JE POTREBAN POKRET – TREĆI BLOK

POKRET  – TREĆI BLOK <<<
je potreban državi i svim njenim institucijama, društvu u cjelini, građanima, borcima, radnicima, penzionerima, te većini obespravljenih pojedinaca.

POKRET – TREĆI BLOK
će štititi interese Republike Srpske i BiH, svih njenih građana i građanki, pripadnika srpskog i svih ostalih naroda i nacionalnih manjina koji u njoj žive.

POKRET – TREĆI BLOK <<<
će se boriti protiv vjerske, nacionalne, polne i svake druge diskriminacije njenih građana.

Svrha postojanja POKRETA – TREĆI BLOK <<< je da govori istinu, ma kakva ona bila, jer samo društvo i država koja se temelji na istini, moralu i poštenju ima šansu za razvoj.

POKRET – TREĆI BLOK <<< nazivaće stvari pravim imenima kad niko drugi to ne smije, ili neće da uradi!

POKRET – TREĆI BLOK <<< JE ZA PRAVDU!
! Mi jasno i glasno kažemo – BiH je privatna država pojedinaca i njima bliske šačice ljudi! U svim institucijama koje smo sa ponosom gradili, sada su na vrh isplivali ljudi sumnjivog morala i još sumnjivijeg imovnog stanja, stečenog zaslugama u koruptivnim akcijama u korist moćnih porodica. Mi ih prozivamo imenom i prezimenom da odgovaraju pred zakonom! I nudimo alternativu – poštene i stručne ljude u svakoj od tih institucija, one koji su šikanirani, poniženi, one koje nije htjeo da sasluša niko kad su upozoravali na nezakonitosti i malverzacije. Mi hoćemo. Oni su naši!

POKRET – TREĆI BLOK <<< JE ZA SOLIDARNOST!
! Svijedoci smo užasnih uslova u kojima žive mnoge porodice bez ikakvih prihoda, djeca i stariji koje je društvo zaboravilo i koji više izgleda nisu ničija briga. Ne prihvatamo činjenicu da nema para za zbrinjavanje najugroženijih.
POKRET >>> TREĆI BLOK <<< je za pravednije utvrđivanje prioriteta. Kupiti novi službeni automobil ili hraniti takvih deset porodica godinu dana? Mi nemamo dilemu!

POKRET – TREĆI BLOK <<< JE ZA PATRIOTIZAM!
! Svi znamo da korumpirani političari ne mogu pokrenuti privredu, ali ni odbraniti interese Republike Srpske i BiH, jer nisu za to iskreno zainteresovani. Stav po kojem je isplativije uvoziti nego proizvoditi, uništio je smisao proizvodnje i rada. Moćnim klanovima sazdanim od političara, kapitalista i mafije nije nikada bilo do stvaranja uslova u kojima bi svi građani živjeli dostojanstveno, već jedino do vlastite dobiti i ( ekstra ) profita. Ne zanima njih šta će biti sa Republikom Srpskom i BiH, ionako su već odabrali rezervne domovine u koje će pobjeći čim zagusti! Mi nemamo alternativnu otadžbinu, mi želimo da i naša djeca i unuci žive u Srpskoj i BiH, a ne da budu građani drugog reda u nekoj tuđoj državi.

POKRET – TREĆI BLOK <<< JE ZA RAZVOJ!
! Nemati posao, raditi a ne primati platu, primati platu a ništa ne raditi, za nas je jednako neprihvatljivo. Najneprihvatljivije je raditi mnogo, a ne zaraditi za svoj i dostojanstven život svoje porodice. Ekonomska propast neminovna je kad se vodi promašena ekonomska politika, koja sve nade polaže u strane investitore, za koje se na kraju ispostavi da su strani kriminalci u sprezi sa domaćim kriminalcima. Istina je da neće niko doći da razvija našu privredu. Ako sami sebi ne pomognemo, niko nam neće pomoći. Težište naše ekonomske politike mora da bude domaća privreda. Domaći privrednici. Domaći investitori. Pod domaćim mislimo i na našu dijasporu koja do sada nikada nije ozbiljnije pozvana da učestvuje u razvoju Republike Srpske i BiH,
POKRET – TREĆI BLOK <<< će se zalagati za zdravu državu i dobro poslovno okruženje za domaću privredu.

POKRET –  TREĆI BLOK <<<
je udruženje građana onih kojima nije dobro u privatnoj državi

Ogroman broj ljudi pasivno, naizgled nezainteresovano, posmatra šta se dešava. Neki se i plaše, a mnogi nemaju dovoljno vjere u sebe. Ako vam je dobro i zadovoljni ste stanjem u društvu, onda ništa… U tom slučaju POKRET – TREĆI BLOK <<< nije pokret za vas, i nije vaš zaštitnik.
Jer mi u svojim redovima želimo one kojima danas nije dobro :
One koji nemaju ni posla, ni nade da će ga dobiti, jer će uvijek biti preči nečiji rođaci, prijatelji, kumovi, švalerke i žiranti.

 1. Porodice poginulih boraca ( djecu, roditelje i supružnike poginulih boraca ), bivše logoraše, porodice nestalih i civilne žrtve rata, o kojima danas niko ne brine i koje danas niko ne razumije.
 2. Demobilisane borce, ratne vojne invalide, one koji su valjali kada je trebalo braniti i ginuti, a na koje se sada gleda samo kao na opterećujuću stavku u budžetu.
 3. One koji su pokradeni, kojima su uzurpirana prava, imovina, ljudsko dostojanstvo, bilo da se radi o starim deviznim štedišama, malim akcionarima, žrtvama zemljišne ili kakve druge mafije.
 4. One koji ne mogu da prežive od svoje poštenim radom zarađene penzije, niti da se liječe na adekvatan način.
 5. Mlade, koje su političari svojom drskošću i bahatošću uvjerili da se ništa ne može promijeniti i da se za sebe ne vrijedi boriti.
 6. One koji žive od svog rada i sa teškom mukom sastavljaju kraj sa krajem.
 7. One poštene, koji žele da žive od svoga rada, imaju ideje i poslovne planove, ali nemaju rodbinu u vlasti da im to „pogura“.
  Ima još mnogo onih čiju podršku želimo – intelektualce kojima se rugaju stranački eksperti, ljudi koji svojim znanjem, novcem i preduzetničkim duhom žele pokrenuti posao, a gaze ih korumpirani pisari.

Ima nas još kojima nije dobro, raznih profila, a svima nam treba alternativa

                                              PROGRAMSKE SMJERNICE

POKRET >>> TREĆI BLOK <<<
smatra da je alternativa podjeli na desno i lijevo podjela na POŠTENO i NEPOŠTENO!

! Alternativa divljem kapitalizmu, u kojem je čovjek čovjeku vuk, je društvo u kome država ima ulogu da uspostavi vladavinu prava i zaštiti one koji su u stanju potrebe. Čak su i pristalice liberalnog kapitalizma još prije više od stotinu godina došle do spoznaje da je nemoguće izgraditi srećno društvo, a da država sistematski ne uklanja društvena zla poput bolesti, neznanja, siromaštva i nezaposlenosti. Ne može se dozvoliti da državni aparat postane samom sebi svrha i da svojom slabošću, nezainteresovanošću za probleme onih o čijim pravima i obavezama odlučuje i korumpiranišću svojih službenika, radi uvijek i nepogriješivo na štetu običnog čovjeka.

! POKRET >>> TREĆI BLOK <<< smatra da je svaka rasprava o borbi lijevih protiv desnih u BiH izgubila svaki smisao. Desne stranke u svoje programe ubacuju socijaldemokratske tekovine, a tzv. ljevičarske stranke u BiH su najbolji zastupnici interesa krupnoga kapitala. Mi, kao građanski pokret smatramo da se naše društvo mora vratiti izvornim principima socijaldemokratije. Priznajemo suštinsku podjelu na POŠTENO i NEPOŠTENO. Nisu ništa bolje tobožnje socijaldemokrate od konzervativaca, ako i jedni i drugi neuredno isplaćuju plate, zakidaju radnike, ili ih sistematski izrabljuju.

POKRET >>> TREĆI BLOK <<<
smatra da je alternativa korumpiranoj vlasti poštena vlast!

Za POKRET >>> TREĆI BLOK <<< poštena vlast znači, vlast koja radi na drugačiji način. Nov način rada političara znači da :

! Samo oni iskreno motivisani i sa vizijom kako da promijene stvari na bolje, mogu dobiti šansu da te ideje ostvaruju. Ako nema tog motiva da se stvarno radi za svoj narod i vizije da može biti bolje zahvaljujući tom trudu, onda nema promjene i sve će ostati po starom.

! Političari rade za platu i najmanje dva puta godišnje polažu račune građanima. Od njih očekujemo da kažu : Ovo je moj plan, ovo sam uradio. Ako ne urade, nek ustupe mjesto drugome.

! Nema dodatnih privilegija u državi u kojoj su mnogi gladni. Nema dodataka na platu, raznih paušala, službenih telefona, rada za naknadu u upravnim i nadzornim odborima. Nema novih i skupih službenih automobila, rotacija i reprezentacija. Ko ne želi tako, ne mora nikako!

! Plate administracije vezati za razvoj privrede. Plate administracije mogu se osiguravati jedino iz realnih izvora, a ne zaduživanjem države i iz kredita. Kreditno zaduživanje može biti jedino za razvoj ekonomije!

! I za narodne poslanike i delegate na svim nivoima važi isto. Njihova primanja ne mogu da budu u tolikom raskoraku sa primanjima ostalih građana. Ne mogu samo oni da budu u Evropi, a oni koje zastupaju na Balkanu!

! Uvesti potpunu transparentnost u trošenju novca poreskih obveznika i na internet stranicama institucija obavezno objavljivati detaljne podatke o izvršenju budžeta, na mjesečnom nivou. Došlo je vrijeme da shvatimo da budžetski novac pripada poreskim obveznicima. Penzioneru iz Doboja, radniku iz Trebinja, profesoru iz Tuzle, Zenice, Banja Luke ili Sarajeva. I da se prema novcu građana Republike Srpske i BiH mora odnositi odgovorno.

POKRET >>> TREĆI BLOK <<<
smatra da je alternativa korumpiranom društvu jaka pravna država!

Za POKRET >>> TREĆI BLOK <<< borba protiv korupcije i kriminala ne predstavlja samo procesuiranje onih koji su se o zakon ogriješili i na nezakonit način ostvarili materijalnu korist. To je samo vrh ledenog brijega. Prava borba je u tome da se uklone uzroci korupcije. Kako ?

! Dobrom organizacijom, zakonima sa što manje rupa, rukovodiocima koji su pošteni i stručni. Ako na šalterima za izdavanje dokumenata ne treba čekati po nekoliko mjeseci, već ih službenici moraju izdati odmah, korupcija je sasječena u korjenu. Ako se građevinske dozvole – uz uredno priloženu dokumentaciju – moraju izdati za sedam dana, tada niko neće moći tražiti, niti će iko ikome dati mito za ( bržu ) uslugu. Treba, dakle, uspostaviti sistem koji će spriječavati i izliječiti korupciju.

! Donošenjem Zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine i to takvog da teret dokazivanja nije na državi nego na vlasniku imovine sumnjivog porjekla, promijeniće se postojeća svijest kriminogenog miljea da je važno samo da te ne uhvate na djelu.

! Revizijom zakona koji su omogućili pljačku i otimalje društvene, državne i privatne imovine ( zakona o privatizaciji, zakona o stečajnom postupku, zakona o ekproprijaciji, zakona o građevinskom zemljištu, zakona o stvarnim pravima itd. ), spriječiće se dalje zloupotrebe i kriminal.

! Donošenjem Zakona o nezastarijevanju djela ratnog profiterstva i nezakonite privatizacije, spokojan san onih koji se ogriješe o građane Republike Srpske i BiH, i misle da će se sa zastarom izvući, biće zauvijek narušen.

! Reformom i modernizacijom državne uprave, informatizacijom javnih službi i unaprijeđenjem kvaliteta i kvantiteta usluga koje država treba da pruži svojim građanima, povećaće se povjerenje u institucije sistema. Javna dostupnost javnih evidencija, smanjenje vremena čekanja na izdavanje dokumenata, odgovornost i sankcionisanje propusta i svjesnih opstrukcija od strane državnih službenika, samo su neki od pokazatelja kredibiliteta državnih organa.

POKRET – TREĆI BLOK <<<
smatra da je alternativa izdaji i prodaji očuvanje resursa za buduće generacije!

U red osjetljivih rasprava spada i ona o imovini Republike Srpske i BiH.

POKRET – TREĆI BLOK <<< neće dopustiti da se rasprodaje i krčmi imovina Republike Srpske i BiH. Ni zemljište, ni nekretnine, ni preduzeća. Suverenitet se brani očuvanjem prirodnih resursa, energetike i infrastrukture, te se hitno mora napraviti inventura kako bi se znalo šta je sve u vlasništvu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

POKRET – TREĆI BLOK <<< bespoštedno će se boriti da se ne proda ni jedan dio Elektroprivrede, ni jedan dio željeznica, ni jedan komadić šuma, ni jedan pedalj državne zemlje… Odnos prema državnim i javnim preduzećima je odnos prema samoj državi. Onaj ko rasprodaje državnu imovinu, rasprodaje zapravo državu. A država nije i ne mora da bude loš gospodar u javnim i državnim preduzećima, što u ostalom, dokazuju brojni evropski primjeri.

POKRET – TREĆI BLOK <<<
smatra da je alternativa ekonomskoj propasti razvoj na zdravim osnovama!

Svakome je jasno da dosadašnje ekonomske politike nisu bile uspješne. Ako si u rupi, prvo pravilo je da prestaneš da kopaš. Ne ponavljajmo iz godine u godinu istu pjesmu. Pokušajmo nešto drugo.

! Treba početi od onoga što svaki domaćin i domaćica znaju – od generalnog pospremanja. Uvođenju kućnog reda i striktnih pravila igre. Kad je kasa prazna, svaka marka je važna. Nema rasipanja, nema „krpljenja“ rupa novim zaduživanjem, mora se tome reći dosta.

! Svi kukaju za stranim investitorima, kao da će neko sa strane doći da razvija našu privredu. POKRET – TREĆI BLOK <<< ne vjeruje da je nekome sa strane više stalo do razvoja naše privrede od nas samih. Šta je sa našim domaćim preduzećima, kakvu smo poslovnu klimu stvorili za njihov rad? Šta je sa onima koji mogu i hoće da rade, ali nemaju šansu pored tajkunskih firmi koje moraju da dobiju sve poslove od vlasti?

! POKRET – TREĆI BLOK <<< smatra da imamo dovoljno i radne snage i stručnjaka za razvoj privrede. Problem je što vlasti nemaju strategiju. Ni za šta. A strategiju nemaju iz dva razloga.

Prvi je:
Vlast je nestručna!

Drugi je:
Vlast je korumpirana!

Lakše je oteti proviziju onima koji nešto uvoze, nego onima koji nešto proizvode! Zatiranje proizvodnje, ( prerađivačke ) industrije, poljoprivrede… u interesu je korporacija ili zemalja koje nam prodaju robu koju mi sami možemo proizvesti. Zašto bi naše vlasti radile za njih?

! Na primjer: U republici Srpskoj je više od 50 % oranica neiskorišteno. Mi koristimo oko 100.000 hektara obradivih površina, a imamo oko 260.000 hektara. Uvozimo hranu, ( podatak iz recimo 2012 – te godine govori da je vrijednost uvoza poljoprivrednih proizvoda dostigla čak 724,8 miliona maraka ), ali ne zato što je sami ne možemo proizvesti. POKRET -TREĆI BLOK <<< će ponuditi model da se zemlja u vlasništvu države besplatno podjeli građanima koji bi je obrađivali i tako hranili svoje porodice, a višak proizvoda prodavali na domaćem tržištu!

! POKRET – TREĆI BLOK <<< će se zalagati za stvaranje uslova za izvoz proizvoda životinjskog porijekla u zemlje EU, zaštitu domaće proizvodnje, uvođenje „plavog“ dizela, niže stope PDV-a na repromaterijale i osnovne životne namirnice i povoljnije uslove prodaje u trgovačkim lancima.

! POKRET – TREĆI BLOK <<< će se zalagati da se stvore sistematski uslovi da dijaspora i stare devizne štediše postanu značajan faktor razvoja, i da se stara devizna štednja riješi kroz davanje državnih akcija i davanje olakšica udruženim deviznim štedišama u daljem ulaganju sredstava u revitalizaciji državne imovine.

POKRET – TREĆI BLOK <<<
smatra da je alternativa ugrožavanju prava radnika, uvažavanje radnika!

! POKRET – TREĆI BLOK <<< boriće se da svi radno sposobni rade, i da svi koji rade primaju adekvatnu platu.

! POKRET – TREĆI BLOK <<< (iz)boriće se za zakone koji štite ali i obavezuju sve građane koji žive od svog rada, zakone koji će radnike štititi od nepravične naknade za rad, zakone koji će radnike štititi od ( neplaćenog ) prekovremenoga rada, zakone koji će štititi prava radnika na sindikalno udruživanje, na proteste, na platu koja omogućava dostojanstven život…

! POKRET – TREĆI BLOK <<< insistiraće da se kršenje prava radnika iz Zakona o radu, te Kolektivnog ugovora – a naročito neisplata plata – tretira kao krivično djelo.

! Jedan od najvažnijih zadataka POKRETA – TREĆI BLOK <<< je činiti sve što je u njegovoj moći da se nezaposlenost svede na najmanju moguću mjeru. Borićemo se, da se nezaposlenima omogući doškolovanje i(li) prekvalifikacija, što je jedan od prvih i najvažnijih koraka za zapošljavanje. Svim radnicima na berzi rada, a koji ne odbiju njihovoj kvalifikaciji primjeren posao, treba omogućiti prihode kojima mogu podmirivati najosnovnije životne potrebe. POKRET – TREĆI BLOK <<< neće dopustiti da nezaposleni budu prepušteni sami sebi, već će se izboriti da se o nezaposlenima brinu i društvo i država.

POKRET – TREĆI BLOK <<<
smatra da je alternativa povremenim humanitarnim akcijama stvarna socijalna zaštita ugroženih!

Sistem socijalne zaštite ne funkcioniše godinama. Od socijalne države kakva je bila bivša Jugoslavija, postali smo socijalno društvo u kojem ljudi i djeca žive pod kartonskim kutijama, bez vode, bez struje, bez hrane. I ako se određeni novac izdvaja za socijalno ugrožene, taj novac ne dolazi do ljudi kojima je pomoć zaista potrebna. Do ljudi koji, bez obzira iz kog razloga, nisu u stanju da, trajno ili privremeno, izdržavaju porodicu.

! POKRET – TREĆI BLOK <<< se zalaže za novi, jednostavan, a efikasan sistem socijalne zaštite u kojem svaka porodica koja ima primanja manja od određenog mjesečnog iznosa, ima pravo da od države dobije razliku.

! Sistem bi se bazirao na jednostavnoj prijavi neke porodice da je socijalno ugrožena. Uz podatke o imovinskom stanju i izjavu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, takva porodica bi ušla u sistem i dobivala pomoć.

! Dubinskim i detaljnim kontrolama – sistemom slučajnog izbora, za one, za koje se utvrdi zloupotreba i prikrivanje pravog imovinskog stanja, kazne bi bile drakonske.

! POKRET – TREĆI BLOK <<< vodit` će osobitu brigu za osobe s` invaliditetom. Osobama s` invaliditetom omogućiti školovanje, a nakon školovanja – zapošljavanje. Svima ostalima, dostojanstven život, ili u porodicama, ili u za to osposobljenim ustanovama koje moraju biti pod stalnim nadzorom državnih institucija.

POKRET – TREĆI BLOK <<<
smatra da je alternativa beznađu mladih stvarno uključivanje mladih!

POKRET – TREĆI BLOK <<< smatra da se bez mladih ne mogu izvesti suštinske promjene u društvu. I ako svi tvrde da žele da uključe omladinu u ključne društvene procese, u stvarnom životu se to ne radi. Mladi su ogorčeni, zgađeni i naizgled nezainteresovani. Mi smatramo da to nije normalno stanje, jer se radi o njihovoj budućnosti. Samo ako smatraju da im je dobro, neka se ne uključuju!

! POKRET – TREĆI BLOK <<< će se zalagati da se unaprijedi zakonodavstvo koje se odnosi na potrebe i probleme mladih; podmladiti upravljačke strukture društva i definisati zadatke pojedinih resora, nadležnih tijela državne uprave i javnih ustanova u ispunjenju međunarodnih i zakonskih obaveza vezanih za mlade.

! Uključićemo što veći broj mladih u procese odlučivanja, posebno o potrebama i problemima mladih.

! Stručnim i odgovornim timom određivati koji će kadrovi Republici Srpskoj i BiH trebati u idućih 20 godina: Koliko pravnika i kakvog usmjerenja, koliko informatičara, koliko prevodilaca, koliko zidara, koliko tesara, koliko građevinskih inžinjera, koliko arhitekata, koliko novinara, ljekara, medicinskih sestara… Države koje neće da ulažu u znanje, u školovanje onih kadrova koji trebaju ekonomiji ili državnoj upravi, biće u podređenom, ropskome položaju.

! POKRET – TREĆI BLOK <<< će se zalagati da se o trošku države svake godine u inostranstvo na specijalističke studije šalje određen broj najboljih đaka i studenata.

! Potrebno je stvoriti uslove za afirmaciju mladih u Republici Srpskoj i BiH, smanjiti njihovo iseljavanje i podsticati povratak i integraciju mladih iz dijaspore u društvo.

! Izgradićemo konstruktivan i partnerski odnos s` drugim nevladinim udruženjima koja se bave pitanjima mladih i za mlade.

! Potrebno je izgraditi projekte uključivanja učenika , studenata, mladih radnika, mladih inžinjera, mladih profesora, mladih poljoprivrednika, mladih sportista, mladih glumaca, mladih pravnika, mladih informatičara… u rad državne uprave i lokalne samouprave. Jedino će na taj način društvo smanjiti nezadovoljstvo mladih .

POKRET – TREĆI BLOK <<<
smatra da je alternativa nebrizi o starijima, dostojanstveno treće doba!

Zašto smo postali društvo koje ne haje za svoje starije? Kad su nam nametnuti ti nakaradni modeli ponašanja, zar ćemo tako vaspitavati svoju djecu?

! POKRET >>> TREĆI BLOK <<< će se boriti za socijalnu državu sa najprimjerenijim zdravstvenim i penzionim modelom. Sredstva za ove namjene mogu se obezbjediti uvođenjem najpravičnijeg poreskog sistema zasnovanog na solidarnosti, sistema koji se već koristi u skandinavskim državama. Suština takvog poreskog sistema je da oni koji imaju više, plaćaju veći porez.

! O građanima treće životne dobi potrebno je voditi sistemsku, svakodnevnu brigu, u koju nisu uključene samo penzije, nego i izgradnja staračkih domova, sve potrebnija pravna zaštita penzionera, liječenje penzionera, i briga o starijim nepokretnim i nemoćnim osobama.

! POKRET – TREĆI BLOK <<< ima za obavezu boriti se da svi građani Republike Srpske i BiH, imaju mogućnost besplatnog liječenja.

OSNOVNI CILjEVI I ZADACI POKRETA – TREĆI BLOK

POKRET -TREĆI BLOK <<< ĆE VRŠITI DEMOKRATSKI PRITISAK NA VLAST I OPOZICIJU, I SVE PARLAMENTARNE POLITIČKE PARTIJE I NARODNE PREDSTAVNIKE U PARLAMENTIMA REPUBLIKE SRPSKE I BIH :

~ Da u skladu sa njihovim dostupnim mogućnostima vode bespoštednu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.

~ Da suspenduju zakone koji privileguju političku elitu Republike Srpske i BiH, da insistiraju na odgovornosti.

~ Da poštuju načela pravedn(ij)e raspodjele bogatstva i da vode efikasnu borbu za smanjivanje razlika između siromašnih i prebogatih.

~ Da ne tolerišu diskriminaciju, širenje nacionalne, polne, rasne i vjerske netrpeljivosti.

Ako se vlast i političke stranke ne budu pridržavali demokratskih i socijalnih načela propisanih u ovome programu;

POKRET – TREĆI BLOK  ĆE ŽESTOKO UTICATI NA SVIJEST I SAVJEST DRUŠTVA, I PUTEM GRAĐANSKOG AKTIVIZMA I DEMOKRATSKIM PRITISCIMA VRŠITI UTICAJ -RADITI, NA FUNKCIJI ISTINSKOG INFORMISANjASVIH GRAĐANA REPUBLIKE SRPSKE I BOSNE I HERCEGOVINE U CJELINI.

D O B R O D O Š L I  U

POKRET -TREĆI BLOK

ПОКРЕТ – ТРЕЋИ БЛОК

Добро вам је ? Онда ништа…

Власт је огрезла у криминал и корупцију. Сви ресурси Републике предати су на тацни неколицини породица да узму шта им драго. Буџет је неисцрпни извор инспирације повлашћеним бизнисменима, који из њега исисавају и последњу пару.

Зато нема за оне за које мора да буде, за борачку популацију последњег рата који никоме није био потребан од три конститутивна народа у БиХ, па ни другим народима који живе у овој Држави.
Нема за оне који раде. За оне који су своје пензије поштено зарадили. За болесне. За социјално угрожене. За образовање. За здравство…

Овакво стање је неодрживо. Касе су празне. Апетити оних који их испразнише, и даље расту. Расте репресија. Грешке власти су све погубније. Цијена коју су спремни платити зарад свог спаса, све је већа.

Опозиција све то види и критикује. Али је и сама оптерећена сопственим грешкама у прошлости. Питање је колико су се странке које нису на власти изнутра прочистиле. Мораће да докажу своју искреност и одлучност на кључним питањима. Народ више не вјерује без доказа.

У таквој ситуацији, влада општа апатија. За кога да се гласа на слиједећим изборима? Огроман број људи је уморан, згађен и летаргичан. Не вјерују да се ишта може промијенити. Не вјерују да кад дођу нови, неће радити све исто што и они стари. Не виде како могу томе да се супротставе. Ако имају посао, боје се да га не изгубе. Ако немају, знају да се мора бити подобан да би му се они, или чланови њихових фамилија, икада могли надати.

Ми мислимо да је тога доста. Ми нудимо алтернативу. Нудимо беспоштедну борбу против изопаченог система вриједности – борбу против криминала, корупције, непотизма…

ЗБОГ ЧЕГА ЈЕ ПОТРЕБАН ПОКРЕТ >>> ТРЕЋИ БЛОК <<<

ПОКРЕТ >>> ТРЕЋИ БЛОК <<<
је потребан држави и свим њеним институцијама, друштву у цјелини, грађанима, борцима, радницима, пензионерима, те већини обесправљених појединаца.

ПОКРЕТ >>> ТРЕЋИ БЛОК <<<
ће штитити интересе Републике Српске и БиХ, свих њених грађана и грађанки, припадника српског и свих осталих народа и националних мањина који у њој живе.

ПОКРЕТ >>> ТРЕЋИ БЛОК <<<
ће се борити против вјерске, националне, полне и сваке друге дискриминације њених грађана.

Сврха постојања ПОКРЕТА >>> ТРЕЋИ БЛОК <<< је да говори истину, ма каква она била, јер само друштво и држава која се темељи на истини, моралу и поштењу има шансу за развој.

ПОКРЕТ >>> ТРЕЋИ БЛОК <<< називаће ствари правим именима кад нико други то не смије, или неће да уради!

ПОКРЕТ >>> ТРЕЋИ БЛОК <<< ЈЕ ЗА ПРАВДУ!
! Ми јасно и гласно кажемо – БиХ је приватна држава појединаца и њима блиске шачице људи! У свим институцијама које смо са поносом градили, сада су на врх испливали људи сумњивог морала и још сумњивијег имовног стања, стеченог заслугама у коруптивним акцијама у корист моћних породица. Ми их прозивамо именом и презименом да одговарају пред законом! И нудимо алтернативу – поштене и стручне људе у свакој од тих институција, оне који су шиканирани, понижени, оне које није хтјео да саслуша нико кад су упозоравали на незаконитости и малверзације. Ми хоћемо. Они су наши!

ПОКРЕТ >>> ТРЕЋИ БЛОК <<< ЈЕ ЗА СОЛИДАРНОСТ!
! Свиједоци смо ужасних услова у којима живе многе породице без икаквих прихода, дјеца и старији које је друштво заборавило и који више изгледа нису ничија брига. Не прихватамо чињеницу да нема пара за збрињавање најугроженијих.
ПОКРЕТ >>> ТРЕЋИ БЛОК <<< је за праведније утврђивање приоритета. Купити нови службени аутомобил или хранити таквих десет породица годину дана? Ми немамо дилему!

ПОКРЕТ >>> ТРЕЋИ БЛОК <<< ЈЕ ЗА ПАТРИОТИЗАМ!
! Сви знамо да корумпирани политичари не могу покренути привреду, али ни одбранити интересе Републике Српске и БиХ, јер нису за то искрено заинтересовани. Став по којем је исплативије увозити него производити, уништио је смисао производње и рада. Моћним клановима сазданим од политичара, капиталиста и мафије није никада било до стварања услова у којима би сви грађани живјели достојанствено, већ једино до властите добити и ( екстра ) профита. Не занима њих шта ће бити са Републиком Српском и БиХ, ионако су већ одабрали резервне домовине у које ће побјећи чим загусти! Ми немамо алтернативну отаџбину, ми желимо да и наша дјеца и унуци живе у Српској и БиХ, а не да буду грађани другог реда у некој туђој држави.

ПОКРЕТ >>> ТРЕЋИ БЛОК <<< ЈЕ ЗА РАЗВОЈ!
! Немати посао, радити а не примати плату, примати плату а ништа не радити, за нас је једнако неприхватљиво. Најнеприхватљивије је радити много, а не зарадити за свој и достојанствен живот своје породице. Економска пропаст неминовна је кад се води промашена економска политика, која све наде полаже у стране инвеститоре, за које се на крају испостави да су страни криминалци у спрези са домаћим криминалцима. Истина је да неће нико доћи да развија нашу привреду. Ако сами себи не помогнемо, нико нам неће помоћи. Тежиште наше економске политике мора да буде домаћа привреда. Домаћи привредници. Домаћи инвеститори. Под домаћим мислимо и на нашу дијаспору која до сада никада није озбиљније позвана да учествује у развоју Републике Српске и БиХ,
ПОКРЕТ >>> ТРЕЋИ БЛОК <<< ће се залагати за здраву државу и добро пословно окружење за домаћу привреду.

ПОКРЕТ >>> ТРЕЋИ БЛОК <<<
је удружење грађана оних којима није добро у приватној држави

Огроман број људи пасивно, наизглед незаинтересовано, посматра шта се дешава. Неки се и плаше, а многи немају довољно вјере у себе. Ако вам је добро и задовољни сте стањем у друштву, онда ништа… У том случају ПОКРЕТ >>> ТРЕЋИ БЛОК <<< није покрет за вас, и није ваш заштитник.
Јер ми у својим редовима желимо оне којима данас није добро :
Оне који немају ни посла, ни наде да ће га добити, јер ће увијек бити пречи нечији рођаци, пријатељи, кумови, швалерке и жиранти.

 1. Породице погинулих бораца ( дјецу, родитеље и супружнике погинулих бораца ), бивше логораше, породице несталих и цивилне жртве рата, о којима данас нико не брине и које данас нико не разумије.
 2. Демобилисане борце, ратне војне инвалиде, оне који су ваљали када је требало бранити и гинути, а на које се сада гледа само као на оптерећујућу ставку у буџету.
 3. Оне који су покрадени, којима су узурпирана права, имовина, људско достојанство, било да се ради о старим девизним штедишама, малим акционарима, жртвама земљишне или какве друге мафије.
 4. Оне који не могу да преживе од своје поштеним радом зарађене пензије, нити да се лијече на адекватан начин.
 5. Младе, које су политичари својом дрскошћу и бахатошћу увјерили да се ништа не може промијенити и да се за себе не вриједи борити.
 6. Оне који живе од свог рада и са тешком муком састављају крај са крајем.
 7. Оне поштене, који желе да живе од свога рада, имају идеје и пословне планове, али немају родбину у власти да им то „погура“.
  Има још много оних чију подршку желимо – интелектуалце којима се ругају страначки експерти, људи који својим знањем, новцем и предузетничким духом желе покренути посао, а газе их корумпирани писари.

Има нас још којима није добро, разних профила, а свима нам треба алтернатива – ДОБРОДОШЛИ У ПОКРЕТ >>> ТРЕЋИ БЛОК <<< !!!

ПРОГРАМСКЕ СМЈЕРНИЦЕ

ПОКРЕТ >>> ТРЕЋИ БЛОК <<<
сматра да је алтернатива подјели на десно и лијево подјела на ПОШТЕНО и НЕПОШТЕНО!

! Алтернатива дивљем капитализму, у којем је човјек човјеку вук, је друштво у коме држава има улогу да успостави владавину права и заштити оне који су у стању потребе. Чак су и присталице либералног капитализма још прије више од стотину година дошле до спознаје да је немогуће изградити срећно друштво, а да држава систематски не уклања друштвена зла попут болести, незнања, сиромаштва и незапослености. Не може се дозволити да државни апарат постане самом себи сврха и да својом слабошћу, незаинтересованошћу за проблеме оних о чијим правима и обавезама одлучује и корумпиранишћу својих службеника, ради увијек и непогријешиво на штету обичног човјека.

! ПОКРЕТ >>> ТРЕЋИ БЛОК <<< сматра да је свака расправа о борби лијевих против десних у БиХ изгубила сваки смисао. Десне странке у своје програме убацују социјалдемократске тековине, а тзв. љевичарске странке у БиХ су најбољи заступници интереса крупнога капитала. Ми, као грађански покрет сматрамо да се наше друштво мора вратити изворним принципима социјалдемократије. Признајемо суштинску подјелу на ПОШТЕНО и НЕПОШТЕНО. Нису ништа боље тобожње социјалдемократе од конзервативаца, ако и једни и други неуредно исплаћују плате, закидају раднике, или их систематски израбљују.

ПОКРЕТ >>> ТРЕЋИ БЛОК <<<
сматра да је алтернатива корумпираној власти поштена власт!

За ПОКРЕТ >>> ТРЕЋИ БЛОК <<< поштена власт значи, власт која ради на другачији начин. Нов начин рада политичара значи да :

! Само они искрено мотивисани и са визијом како да промијене ствари на боље, могу добити шансу да те идеје остварују. Ако нема тог мотива да се стварно ради за свој народ и визије да може бити боље захваљујући том труду, онда нема промјене и све ће остати по старом.

! Политичари раде за плату и најмање два пута годишње полажу рачуне грађанима. Од њих очекујемо да кажу : Ово је мој план, ово сам урадио. Ако не ураде, нек уступе мјесто другоме.

! Нема додатних привилегија у држави у којој су многи гладни. Нема додатака на плату, разних паушала, службених телефона, рада за накнаду у управним и надзорним одборима. Нема нових и скупих службених аутомобила, ротација и репрезентација. Ко не жели тако, не мора никако!

! Плате администрације везати за развој привреде. Плате администрације могу се осигуравати једино из реалних извора, а не задуживањем државе и из кредита. Кредитно задуживање може бити једино за развој економије!

! И за народне посланике и делегате на свим нивоима важи исто. Њихова примања не могу да буду у толиком раскораку са примањима осталих грађана. Не могу само они да буду у Европи, а они које заступају на Балкану!

! Увести потпуну транспарентност у трошењу новца пореских обвезника и на интернет страницама институција обавезно објављивати детаљне податке о извршењу буџета, на мјесечном нивоу. Дошло је вријеме да схватимо да буџетски новац припада пореским обвезницима. Пензионеру из Добоја, раднику из Требиња, професору из Тузле, Зенице, Бања Луке или Сарајева. И да се према новцу грађана Републике Српске и БиХ мора односити одговорно.

ПОКРЕТ >>> ТРЕЋИ БЛОК <<<
сматра да је алтернатива корумпираном друштву јака правна држава!

За ПОКРЕТ >>> ТРЕЋИ БЛОК <<< борба против корупције и криминала не представља само процесуирање оних који су се о закон огријешили и на незаконит начин остварили материјалну корист. То је само врх леденог бријега. Права борба је у томе да се уклоне узроци корупције. Како ?

! Добром организацијом, законима са што мање рупа, руководиоцима који су поштени и стручни. Ако на шалтерима за издавање докумената не треба чекати по неколико мјесеци, већ их службеници морају издати одмах, корупција је сасјечена у корјену. Ако се грађевинске дозволе – уз уредно приложену документацију – морају издати за седам дана, тада нико неће моћи тражити, нити ће ико икоме дати мито за ( бржу ) услугу. Треба, дакле, успоставити систем који ће спријечавати и излијечити корупцију.

! Доношењем Закона о одузимању нелегално стечене имовине и то таквог да терет доказивања није на држави него на власнику имовине сумњивог порјекла, промијениће се постојећа свијест криминогеног миљеа да је важно само да те не ухвате на дјелу.

! Ревизијом закона који су омогућили пљачку и отимаље друштвене, државне и приватне имовине ( закона о приватизацији, закона о стечајном поступку, закона о екпропријацији, закона о грађевинском земљишту, закона о стварним правима итд. ), спријечиће се даље злоупотребе и криминал.

! Доношењем Закона о незастаријевању дјела ратног профитерства и незаконите приватизације, спокојан сан оних који се огријеше о грађане Републике Српске и БиХ, и мисле да ће се са застаром извући, биће заувијек нарушен.

! Реформом и модернизацијом државне управе, информатизацијом јавних служби и унапријеђењем квалитета и квантитета услуга које држава треба да пружи својим грађанима, повећаће се повјерење у институције система. Јавна доступност јавних евиденција, смањење времена чекања на издавање докумената, одговорност и санкционисање пропуста и свјесних опструкција од стране државних службеника, само су неки од показатеља кредибилитета државних органа.

ПОКРЕТ >>> ТРЕЋИ БЛОК <<<
сматра да је алтернатива издаји и продаји очување ресурса за будуће генерације!

У ред осјетљивих расправа спада и она о имовини Републике Српске и БиХ.

ПОКРЕТ >>> ТРЕЋИ БЛОК <<< неће допустити да се распродаје и крчми имовина Републике Српске и БиХ. Ни земљиште, ни некретнине, ни предузећа. Суверенитет се брани очувањем природних ресурса, енергетике и инфраструктуре, те се хитно мора направити инвентура како би се знало шта је све у власништву Републике Српске и Босне и Херцеговине.

ПОКРЕТ >>> ТРЕЋИ БЛОК <<< беспоштедно ће се борити да се не прода ни један дио Електропривреде, ни један дио жељезница, ни један комадић шума, ни један педаљ државне земље… Однос према државним и јавним предузећима је однос према самој држави. Онај ко распродаје државну имовину, распродаје заправо државу. А држава није и не мора да буде лош господар у јавним и државним предузећима, што у осталом, доказују бројни европски примјери.

ПОКРЕТ >>> ТРЕЋИ БЛОК <<<
сматра да је алтернатива економској пропасти развој на здравим основама!

Свакоме је јасно да досадашње економске политике нису биле успјешне. Ако си у рупи, прво правило је да престанеш да копаш. Не понављајмо из године у годину исту пјесму. Покушајмо нешто друго.

! Треба почети од онога што сваки домаћин и домаћица знају – од генералног поспремања. Увођењу кућног реда и стриктних правила игре. Кад је каса празна, свака марка је важна. Нема расипања, нема „крпљења“ рупа новим задуживањем, мора се томе рећи доста.

! Сви кукају за страним инвеститорима, као да ће неко са стране доћи да развија нашу привреду. ПОКРЕТ >>> ТРЕЋИ БЛОК <<< не вјерује да је некоме са стране више стало до развоја наше привреде од нас самих. Шта је са нашим домаћим предузећима, какву смо пословну климу створили за њихов рад? Шта је са онима који могу и хоће да раде, али немају шансу поред тајкунских фирми које морају да добију све послове од власти?

! ПОКРЕТ >>> ТРЕЋИ БЛОК <<< сматра да имамо довољно и радне снаге и стручњака за развој привреде. Проблем је што власти немају стратегију. Ни за шта. А стратегију немају из два разлога.

Први је:
Власт је нестручна!

Други је:
Власт је корумпирана!

Лакше је отети провизију онима који нешто увозе, него онима који нешто производе! Затирање производње, ( прерађивачке ) индустрије, пољопривреде… у интересу је корпорација или земаља које нам продају робу коју ми сами можемо произвести. Зашто би наше власти радиле за њих?

! На примјер: У републици Српској је више од 50 % ораница неискориштено. Ми користимо око 100.000 хектара обрадивих површина, а имамо око 260.000 хектара. Увозимо храну, ( податак из рецимо 2012 – те године говори да је вриједност увоза пољопривредних производа достигла чак 724,8 милиона марака ), али не зато што је сами не можемо произвести. ПОКРЕТ >>> ТРЕЋИ БЛОК <<< ће понудити модел да се земља у власништву државе бесплатно подјели грађанима који би је обрађивали и тако хранили своје породице, а вишак производа продавали на домаћем тржишту!

! ПОКРЕТ >>> ТРЕЋИ БЛОК <<< ће се залагати за стварање услова за извоз производа животињског поријекла у земље ЕУ, заштиту домаће производње, увођење „плавог“ дизела, ниже стопе ПДВ-а на репроматеријале и основне животне намирнице и повољније услове продаје у трговачким ланцима.

! ПОКРЕТ >>> ТРЕЋИ БЛОК <<< ће се залагати да се створе систематски услови да дијаспора и старе девизне штедише постану значајан фактор развоја, и да се стара девизна штедња ријеши кроз давање државних акција и давање олакшица удруженим девизним штедишама у даљем улагању средстава у ревитализацији државне имовине.

ПОКРЕТ >>> ТРЕЋИ БЛОК <<<
сматра да је алтернатива угрожавању права радника, уважавање радника!

! ПОКРЕТ >>> ТРЕЋИ БЛОК <<< бориће се да сви радно способни раде, и да сви који раде примају адекватну плату.

! ПОКРЕТ >>> ТРЕЋИ БЛОК <<< (из)бориће се за законе који штите али и обавезују све грађане који живе од свог рада, законе који ће раднике штитити од неправичне накнаде за рад, законе који ће раднике штитити од ( неплаћеног ) прековременога рада, законе који ће штитити права радника на синдикално удруживање, на протесте, на плату која омогућава достојанствен живот…

! ПОКРЕТ >>> ТРЕЋИ БЛОК <<< инсистираће да се кршење права радника из Закона о раду, те Колективног уговора – а нарочито неисплата плата – третира као кривично дјело.

! Један од најважнијих задатака ПОКРЕТА >>> ТРЕЋИ БЛОК <<< је чинити све што је у његовој моћи да се незапосленост сведе на најмању могућу мјеру. Борићемо се, да се незапосленима омогући дошколовање и(ли) преквалификација, што је један од првих и најважнијих корака за запошљавање. Свим радницима на берзи рада, а који не одбију њиховој квалификацији примјерен посао, треба омогућити приходе којима могу подмиривати најосновније животне потребе. ПОКРЕТ >>> ТРЕЋИ БЛОК <<< неће допустити да незапослени буду препуштени сами себи, већ ће се изборити да се о незапосленима брину и друштво и држава.

ПОКРЕТ >>> ТРЕЋИ БЛОК <<<
сматра да је алтернатива повременим хуманитарним акцијама стварна социјална заштита угрожених!

Систем социјалне заштите не функционише годинама. Од социјалне државе каква је била бивша Југославија, постали смо социјално друштво у којем људи и дјеца живе под картонским кутијама, без воде, без струје, без хране. И ако се одређени новац издваја за социјално угрожене, тај новац не долази до људи којима је помоћ заиста потребна. До људи који, без обзира из ког разлога, нису у стању да, трајно или привремено, издржавају породицу.

! ПОКРЕТ >>> ТРЕЋИ БЛОК <<< се залаже за нови, једноставан, а ефикасан систем социјалне заштите у којем свака породица која има примања мања од одређеног мјесечног износа, има право да од државе добије разлику.

! Систем би се базирао на једноставној пријави неке породице да је социјално угрожена. Уз податке о имовинском стању и изјаву под кривичном и материјалном одговорношћу, таква породица би ушла у систем и добивала помоћ.

! Дубинским и детаљним контролама – системом случајног избора, за оне, за које се утврди злоупотреба и прикривање правог имовинског стања, казне би биле драконске.

! ПОКРЕТ >>> ТРЕЋИ БЛОК <<< водит` ће особиту бригу за особе с` инвалидитетом. Особама с` инвалидитетом омогућити школовање, а након школовања – запошљавање. Свима осталима, достојанствен живот, или у породицама, или у за то оспособљеним установама које морају бити под сталним надзором државних институција.

ПОКРЕТ >>> ТРЕЋИ БЛОК <<<
сматра да је алтернатива безнађу младих стварно укључивање младих!

ПОКРЕТ >>> ТРЕЋИ БЛОК <<< сматра да се без младих не могу извести суштинске промјене у друштву. И ако сви тврде да желе да укључе омладину у кључне друштвене процесе, у стварном животу се то не ради. Млади су огорчени, згађени и наизглед незаинтересовани. Ми сматрамо да то није нормално стање, јер се ради о њиховој будућности. Само ако сматрају да им је добро, нека се не укључују!

! ПОКРЕТ >>> ТРЕЋИ БЛОК <<< ће се залагати да се унаприједи законодавство које се односи на потребе и проблеме младих; подмладити управљачке структуре друштва и дефинисати задатке појединих ресора, надлежних тијела државне управе и јавних установа у испуњењу међународних и законских обавеза везаних за младе.

! Укључићемо што већи број младих у процесе одлучивања, посебно о потребама и проблемима младих.

! Стручним и одговорним тимом одређивати који ће кадрови Републици Српској и БиХ требати у идућих 20 година: Колико правника и каквог усмјерења, колико информатичара, колико преводилаца, колико зидара, колико тесара, колико грађевинских инжињера, колико архитеката, колико новинара, љекара, медицинских сестара… Државе које неће да улажу у знање, у школовање оних кадрова који требају економији или државној управи, биће у подређеном, ропскоме положају.

! ПОКРЕТ >>> ТРЕЋИ БЛОК <<< ће се залагати да се о трошку државе сваке године у иностранство на специјалистичке студије шаље одређен број најбољих ђака и студената.

! Потребно је створити услове за афирмацију младих у Републици Српској и БиХ, смањити њихово исељавање и подстицати повратак и интеграцију младих из дијаспоре у друштво.

! Изградићемо конструктиван и партнерски однос с` другим невладиним удружењима која се баве питањима младих и за младе.

! Потребно је изградити пројекте укључивања ученика , студената, младих радника, младих инжињера, младих професора, младих пољопривредника, младих спортиста, младих глумаца, младих правника, младих информатичара… у рад државне управе и локалне самоуправе. Једино ће на тај начин друштво смањити незадовољство младих .

ПОКРЕТ >>> ТРЕЋИ БЛОК <<<
сматра да је алтернатива небризи о старијима, достојанствено треће доба!

Зашто смо постали друштво које не хаје за своје старије? Кад су нам наметнути ти накарадни модели понашања, зар ћемо тако васпитавати своју дјецу?

! ПОКРЕТ >>> ТРЕЋИ БЛОК <<< ће се борити за социјалну државу са најпримјеренијим здравственим и пензионим моделом. Средства за ове намјене могу се обезбједити увођењем најправичнијег пореског система заснованог на солидарности, система који се већ користи у скандинавским државама. Суштина таквог пореског система је да они који имају више, плаћају већи порез.

! О грађанима треће животне доби потребно је водити системску, свакодневну бригу, у коју нису укључене само пензије, него и изградња старачких домова, све потребнија правна заштита пензионера, лијечење пензионера, и брига о старијим непокретним и немоћним особама.

! ПОКРЕТ >>> ТРЕЋИ БЛОК <<< има за обавезу борити се да сви грађани Републике Српске и БиХ, имају могућност бесплатног лијечења.

ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПОКРЕТА – ТРЕЋИ БЛОК

ПОКРЕТ >>> ТРЕЋИ БЛОК <<< ЋЕ ВРШИТИ ДЕМОКРАТСКИ ПРИТИСАК НА ВЛАСТ И ОПОЗИЦИЈУ, И СВЕ ПАРЛАМЕНТАРНЕ ПОЛИТИЧКЕ ПАРТИЈЕ И НАРОДНЕ ПРЕДСТАВНИКЕ У ПАРЛАМЕНТИМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И БИХ :

~ Да у складу са њиховим доступним могућностима воде беспоштедну борбу против корупције и организованог криминала.

~ Да суспендују законе који привилегују политичку елиту Републике Српске и БиХ, да инсистирају на одговорности.

~ Да поштују начела праведн(иј)е расподјеле богатства и да воде ефикасну борбу за смањивање разлика између сиромашних и пребогатих.

~ Да не толеришу дискриминацију, ширење националне, полне, расне и вјерске нетрпељивости.

Ако се власт и политичке странке не буду придржавали демократских и социјалних начела прописаних у овоме програму;

ПОКРЕТ –  ТРЕЋИ БЛОК <<< ЋЕ ЖЕСТОКО УТИЦАТИ НА СВИЈЕСТ И САВЈЕСТ ДРУШТВА, И ПУТЕМ ГРАЂАНСКОГ АКТИВИЗМА И ДЕМОКРАТСКИМ ПРИТИСЦИМА ВРШИТИ УТИЦАЈ -РАДИТИ, НА ФУНКЦИЈИ ИСТИНСКОГ ИНФОРМИСАЊАСВИХ ГРАЂАНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ У ЦЈЕЛИНИ.

 

Д О Б Р О Д О Ш Л И   У

ПОКРЕТ – ТРЕЋИ БЛОК

Related posts

Leave a Comment