KRIMINAL POLITIKA 

KAKO KRADU U NOVOM GRADU !

KRIMINALNO PONAŠANJE U NOVOM GRADU !

 

Nakon nelegalnog dobivanja otkaza 30.09.2016. g. samo zbog delikta mišljenja (zbog odbijanja da idem na kontramiting u Banja luku 14. maja 2016. g. ) u preduzeću KP ” KOMUS ” a.d. Novi Grad od strane v.d. direktora Brane Radulovića ( DIREKTOR SA KRIVOTVORENOM DIPLOMOM ) po direktnoj naredbi Snježane Rajilić bivše načelnice Novog Grada ( SNSD ), evo nekih zanimljivih činjenica:

 

Iako sam bio zaposlen na radnom mjestu šefa građevinske radne jedinice sa važećom licencom, na osnovu koje je pomenuto preduzeće moglo produžiti svoju licencu za izvođenje građ. radova ONI su meni dali otkaz i nastavili koristiti licencu.

Iako je glavni republički inspektor njihovu licencu stavio van snage 29.11.2016. g.( nakon moje prijave ) ONI su nastavili izvoditi građevinske radove potpuno NELEGALNO !

 

Dokaz za to su ni manje ni više već dokumenti koji su objavljeni na službenim stranicama Opštine Novi Grad

Svašta čovjek može pronaći listajući službene stranice Opštine Novi Grad !

 

Primjer br. 1.Fotografija korisnika/ce Željko Bilić.

Imamo odluku o izboru najpovoljnijeg izvođača za zimsko održavanje puteva i ulica br. 01-404- 98/16 od 21.12.2016. g. KP KOMUS a.d. Novi Grad u iznosu od 35.212,50 KM bez PDV-a.
Dakle odluka je donešena 3 sedmice nakon stavljanja njihove licence van snage odlukom glavnog republičkog inspektora i gotovo 3 mjeseca nakon otkaza meni.
Zima je prošla, posao je završen NELEGALNO ( PROLAZILI SU I KRAJ MOJE KUĆE ).

 

Primjer br. 2.Fotografija korisnika/ce Željko Bilić.

U dokumentu: Realizacija ugovora/okvirnih sporazuma, Opština Novi Grad za 2016. g.
Pod tačkom 29.; Komus radi popravku i zamjenu oštećenih patosa na mostovima, datum potpune realizacije 30.12.2016. ( MJESEC DANA NAKON ODUZIMANJA LICENCE i 3 MJESECA NAKON DAVANJA MENI OTKAZA ), ukupna utrošena vrijednost 4.680,00 KM.

 

Primjer br. 3Fotografija korisnika/ce Željko Bilić.

U istom dokumentu pod tačkom 90.; materijal za vanredno održavanje puteva ( PREDIZBORNO ), datum potpune realizacije 14.11.2016. g.( 15 DANA PRIJE ODUZIMANJE LICENCE; ALI MJESEC I PO DANA NAKON DAVANJA MENI OTKAZA ); ukupna utrošena vrijednost 39.274,08 KM.

Primjer br. 4.Fotografija korisnika/ce Željko Bilić.

I dalje isti dokument pod tačkom 109.; postavljanje sigurnosne ograde na mostu na rijeci Strižni u Donjem Vodičevu, datum potpune realizacije 30.12.2016. g. ( MJESEC DANA OD ODUZIMANJA NJIHOVE LICENCE I 3 MJESECA OD MOG OTKAZA ). ukupna utrošena vrijednost 974,40 KM.

UKUPNA VRIJEDNOST KRIMINALA = 80.140,98 KM !

Mapa za lokaciju: Komunalno preduzeće Komus
KP ” KOMUS ” a.d. Novi Grad, Njegoševa ulica 32.

TOLIKO O KRIMINALU U NOVOM GRADU I KP KOMUS-u. !

Related posts

Leave a Comment