NOVOSTI 

EVROPSKA KONVENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA

Rim, 4. novembra 1950. Vlade potpisnice ove Konvencije, kao članice Saveta Evrope,

Drugi Svjetski Rat samo što je bio završen !!!!???? Evrpa je dala Pravo nekom Da za inters Politike !!!!!

OPET UBIJA !!!!

TEŠKO SE NAMA AKO NAŠI POLITIČARI OVO ZNAJU ??? A ZNAJU SIGURNO !!!

Deo I Prava i slobode Član 2. Pravo na život

1 Pravo na život svake osobe zaštićeno je zakonom. Niko ne može biti namerno lišen života, sem prilikom izvršenja presude suda kojom je osuđen za zločin za koji je ova kazna predviđena zakonom.

2 Lišenje života se ne smatra protivnim ovom članu ako proistekne iz upotrebe sile koja je apsolutno nužna: a radi odbrane nekog lica od nezakonitog nasilja; b da bi se izvršilo zakonito hapšenje ili sprečilo bekstvo lica zakonito lišenog slobode;<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

c prilikom zakonitih mera koje se preduzimaju u cilju suzbijanja nereda ili pobune.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Član C ?????

Sad je mnogima jasnije zašto je režim napravio crne liste i montira sudske procese na kraju će se opet pozvati na zakone i konvencije !!

Pokret Treći Blok

 

 

 

Related posts

Leave a Comment